FUE Saç Ekimi

FUE, İngilizce Follicular Unit Extraction kelimelerinin kısaltılmış hali olarak baş harflerinden alınmıştır. Fue saç ekimi daha önceki yöntem olan FUT yöntemine birçok avantajlarından dolayı oldukça ilgi görmüştür. Donör bölge olarak , sakal göğüs gibi vücut kıllarının kullanılması bu tekniğii çok hızla ileri seviyelere getirmiştir.

FUE Saç Ekimi Nedir?

İki kulak arasındaki köklerin ya da vücudun diğer bölgelerindeki kılların tek tek çıkartılır. Daha sonra bunlar saçsız bölgeye transfer edilir.Bu işleme Fue adı verilir. 2002 yılında Dr Rassman tarafından tanımlamıştır. Bu yöntem özellikle mikro motor kullanımı ile çok hızlı ilerleme kaydetmiştir. En yeni saç ekim tekniği olarak bilinmektedir.

Bu teknikle 10.000 greft üzerine çıkabildiğimiz vakalar bulunmaktadır. Tabii bu donör bölge kapasitesi ile alakalıdır. FUT yönteminde ise maksimum 3000-4000 greft elde edilebilmektedir. Norwood 6 -7 gibi saçsız alanı geniş olan kimselerde, bu şekilde 10.000’li greftler yakalanabilir. Ayrıca fue tekniğindeki greft / saç kökü oranı; FUT yöntemine göre daha fazladır. Dolayısıyla aynı sayıdaki greftten elde edilen kök sayısı daha yüksektir.

FUE’ye Genel Bakış ve Avantajları

Fut yönteminde donör bölge olarak sadece iki kulak arası bölgedeki kıllar kullanılabilir. FUE de ise, vücudun hemen hemen bütün kılları kullanılabilir. Özellikle sakal ve göğüs kıllarının saçsız bölgeye transferiyle, FUE çok hızlı ilerlemiştir.. Dolayısıyla, ekilebilecek toplam greft sayısı çok daha yüksek sayılara gelebilmiştir. Ayrıca dikiş olmaması ve  çizgisel skar (iz) oluşmaması FUE yi günümüzde en iyi saç ekimi yöntemi sıralamasında birinci sıraya oturtmuştur. Kısa saçlı hastalarda, FUT izi belirgin olmaktadır. FUE de ise izler noktasaldır kısa saçta bile bu izler rahatlıkla kamufle olabilir.

Avantajlardan birisi de operasyon sonrası ağrı farklılığıdır. FUT işlemi sonrası 3-4 gün ağrı devam edebilir.. Çünkü kafa derisi kesilip dikilmiştir, küçük de olsa invaziv cerrahi bir işlemdir. Ayrıca operasyondan sonra, ense bölgesinde 3-4 ay süren uyuşukluk ve hissizlik vardır. Bazı vakıalarda hissizlik 6 ay – 1 yıla kadar devam etmiştir. FUE de ise 48 saat sonrasında şikayetlerin çoğu ortadan kalkar. Uyuşukluk ve hissizlik durumu FUT yöntemine göre FUE de çok daha azdır. Aradaki farklarını başka bir makalede ayrıntılı inceleyeceğiz.

FUE Tekniğinin Aşamaları Nelerdir?

Bu tekniği diğer yöntem olan FUT tan ayıran tek fark köklerin alınış yöntemidir.

FUE Saç Ekimi operasyonunun aşamalarını şu şekilde özetleyebiliriz.  Ekim öncesi ve sonrası dönem hakkındaki bilgiler kendi konularında detaylı açıklanmıştır.

 1. Lokal Anestezi: Lokal anestezi FUE ye has bir durum değildir. FUT yönteminde de yapılmaktadır. Lokal anestezi konusunu ayrıntılı şekilde başka bir makalemizde inceleyeceğiz.
 2. Saç Köklerinin Alınması : Asıl olan konumuz budur. Aşağıda bunu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
 3. Saç Ekimi ( Alınan Greftlerinin Saçsız Bölgeye Nakledilmesi ) : Saç köklerininin ekimi işleminin FUE ile hiç bir alakası yoktur. Bu konuyu saç ekimi nasıl yapılır adlı makalemizde detaylı olarak inceledik. Onun için ekim işleminden bu makalde bahsetmeyeceğiz. Greftlerin ekilmesi FUT ve FUE’de aynıdır.

Şimdi FUE yöntemini ayrıntılı olarak inceleyebiliriz.

FUE Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

fue saç ekimi

Greft alımı FUE nin temel kısmıdır. Donör bölge olarak ense bölgesi ve diğer vücut kılları kullanılır. Diğer vücut kıllarını sakaldan saç ekimi ve vücuttan saç ekimi gibi ayrı başlıklarda inceledik. Şimdi ense bölgesinden köklerin alınmasına bakalım.

Hasta operasyon koltuğuna yüz aşağı gelecek şekilde yatırılır yada oturur pozisyona getirtilir. Hasta yüz aşağı pozisyonda iken kafa arkası ve occipital bölge saçları rahatlıkla alınabilir. Yan bölge saçları alımı yapılırken hasta lateral dekubit pozisyonuna getirilir. Lateral dekubit, hastanın yan yatırılma şekli diyebiliriz. Bu şekilde greft alımı daha kolaylaştırılır. Yatar pozisyonda köklerin çıkartılması nispeten daha hızlıdır ama kanama pozisyona bağlı bir miktar fazla olabilir. Oturur pozisyonda ise alım daha yavaş ama kanama daha az görülmektedir.

Gref alımı yapılırken mutlaka loupe denilen büyüteçler kullanılmalıdırLoupların 2,5x -4x büyütme oranları genellikle yeterlidir. Büyüteç kullanmadan yapılan alımlarda kesi oranı ciddi şekilde artacaktır. Kökler kesme ve dikiş olmadan, ince punchlar yardımıyla tek tek çıkartılır. Çıkartılan bu kökler petri adı verilen cam kaplara tek tek yerleştirilir. Soğutma kaplarında saç köklerinin ekim aşamasına kadar muhafaza edilir. Sac köklerinin ekim aşamasına kadar 0-4 santigrat derecede soğuk ortamda muhafaza edilmesinde fayda vardır.

FUE Yönteminde Donör Bölge

FUE yönteminde bilinmesi gereken durum saçları tıraş edilmesi gerektiğidir. Saçlar 1 mm uzunlukta olacak ( sıfır numara)şekilde donör bölge tıraş edilir. Tıraş edilmiş bu bölgeden donör kapasiteye göre 5000-7000’e kadar greft alınabilir.

fue yöntemi

Greft alımının güvenli alan adı verilen bölgeden alınması en uygunudur. Güvenli alan kökleri güçlü kökleridir. Ayrıca kulak üstü ve occiput altı (kafa kemiği arka çıkıntısı) kökleri de dikkatli olmak kaydıyla alınabilir. Buradaki kökler nispeten daha ince olup ön sac çizgisi tasarımında daha uygundur. Vertex altı bölgesindeki köklerin ilerisi zamanlarda dökülme potansiyeli yüksek olacağı için bu bölgelerden alım yapmak doğru değildir. Kulak üstü parietal bölge saçlarının da ileride dökülme potansiyeli vardır. Bu bölgeden alınsa bile düşük yoğunlukta greft almakta fayda vardır. Genç yaşlarda bu daha önemlidir.

Ayrıca çizim alanı bitimine yakın bölgelerden, azalan sayıda greft alınmalıdır. Çizgi keskin bir hat değil transparant geçişle sonlanmalıdır. Doğal görünüm açısından, ön hattaki saçların daha ince olması tercih edilir. Çoklu köklerle yapılan ön hat ekimi doğal olmayan görüntü oluşturur.

Alınabilecek greft sayısında, punchlarının çapı önemli rol oynar. Kalın çaplı punçhlarla yüksek sayıda kök alınamaz. Transeksiyon oranı daha yüksektir. Ayrıca kalın panchların kafa dersindeki bıraktığı iz daha büyük olacaktır. Biz uygulamalarımızda 0,7 0,8 ve 0,9 mm çaptaki punchları tercih etmekteyiz. Fakat hastalar genellikle saç tıraşı fikrinden pek memnuniyet duymazlar. Eğer imkanlar elveriyorsa saç kesmeden ekim yapmak mümkündür. Saçları kazımadan yapılan bu yöntemi tıraşsız saç ekimi yazımızda ayrıntılı olarak açıkladık.

FUE Yöntemiyle Saç Ekimi ve 3 Önemli Kural

 1. Punch Boyu ve Derinlik Kontrolü: Köklerin çıkartılmasında dikkat edilecek en önemli husus, punchın deri altına gireceği derinliktir. Punch uzunluğu fazla olursa diseksiyon dediğimiz saç köklerinin kırılarak hasarlı çıkmasına neden olur. Buda gereksiz greft kaybı demektir. Kişiden kişiye saç kökü uzunluğu değişebilir. Birkaç denemeden sonra ideal punch uzunluğu anlaşılır ve bu uzunluğa sabitlemek gerekir. Punc boyu kısa kalırsa, greftlerin çıkartılması zorlaşır ve kopmalar oluşabilir.
 2. Fue Punch Giriş Açısı: Deriye doğru açıyla girişi yapılmalıdır. Yanlış açıyla yapılan girişlerle, transeksiyon denilen greft kesisi olması kaçınılmazdır. Ense bölgesi saçlarında, deri üstü ve deri atı açıları arasında fark vardır. Deneyimli bir doktor, operasyonun başındaki birkaç test denemesinden sonra bu açı farkını çok rahatlıkla kavrayabilir. Ve operasyonun seyrini ona göre yönlendirir. Transeksiyon oranı (kesi oranı), alınan greft sayısının hasarlı saç köküne oranı demektir. Dünyada kabul edilebilir transeksiyon oranı %2- 10 arasındadır. Biz uygulamalarımızda transeksiyon oranını %1- 2 arasında sınırlandırıyoruz. Bu Fue’nin genel prensiplerini doğru uygulamak ve el becerisi ile alakalı bir yüzdedir.
 3. Alınacak Greft Sayısı ve Donör Kapasite:  FUE uygulamasında önemli olan husus, ortalama her santimetrekareden eşit sayıda alım yapmaktır. Alınacak sayının hesaplanmasında bazı kriterler vardır. En önemlisi alım yapılacak bölgedeki donor kapasite yani toplamdaki greft sayısıdır. Uygulamalarımızda bir seansta, toplam greft sayısının ortalama %25-30 üstüne çıkılmasını doğru bulmuyoruz. İkinci seans gerekirse maksimum total kapasitenin %30-35 a kadar çıkılabilir. Mesela donor kapasitesi 15.000 greft olan bir kimsede, totalde 6000 greftin üzerine çıkılması doğru değildir. Ayrıca bu kadar yüksek sayıda saç kökünü 1 seansta almak doğru değildir. İki yada üç seansa bölerek alım yapılması daha doğrudur. Homojen alım yapıldığı takdirde kişiyi rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkmaz

FUE Saç Ekiminde Kullanılan Aletler

FUE yönteminde, köklerinin çıkartılması için iki yöntem kullanılır. Her iki yöntem de de punch denilen çeşitli çaplardaki aletler yardımıyla çıkartılır. Bu punchlar keskin, yuvarlak punchlar, balık ağzı punchlar , tırtıklı punch ve Dr. Umar ın kullandığı U punchlar olabilir. Punchların çapı greftlerin kalınlığına göre değişebilir. Piyasada punch üreten birçok firmalar bulunmaktadır. Çapları 0,6- 1,5 mm arasında değişmektedir. Çok geniş uçlu punchların kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Genelde 0-7 , 0,7,5 , 0,8 ve 0,9 mm çapındaki punchlar saç kökü alımı için uygundur. Çok geniş uçlu punchlarla alım yapılırsa, donör bölgedeki şok dökülme oranı artacaktır. Ayrıca kullanılan punchların çapı kadar uzunlukları da önemlidir. Köklerinin boyuna göre uzunluğu 3 mm, 3.5 mm ya da 4 mm uzunluğunda punchlar seçilmelidir.

a ) Manuel Yöntem

maneul fue

Saç kökleri çok ince ve keskin punch dediğimiz aletler yardımıyla manuel olarak elle çıkartılır. Manuel fue’de kullanılan değişik punchlar vardır. Mikromotora göre daha greftlerin alımı daha yavaştır. Yuvarlak ve balık ağızlı punchlar manuel yöntem için elverişlidir. Yuvarlak punchlarda el ile döndürülerek greftler serbestleştirilir. Balık ağızlı punchlar da ise ileri ve geri tek bir hareketle saç kökleri serbestleşir.

b ) Mikromotor Tekniği

Punchlar mikromotor dediğimiz aletin yuvasına sabitlenir. Ve elektrikli olarak çalışır devir hızı ayarlanır ve dönerek saç kökleri çıkartılır. Manuel yönteme göre daha hızlıdır. Fakat çok yüksek devirlerde çalıştırılırsa grefte hasar verir. Mikro motorun yanlış kullanılmasından dolayı , mikro motor greftlere hasar vermektedir gibi yanlış bir inanış oluşmuştur. Doğru uygulandığı takdirde çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Günümüzde manuel FUE’ye göre çok daha yaygın biçimde kullanılmaktadır.

c ) Robotik Saç Ekimi

robotik saç ekimi

Son yıllarda Amerika’da geliştirilmiş bilgisayarlı saç ekim aletidir. Artas firması tarafından üretilmiştir. Bilgisayar tarafından kökler işaretlenir. Sadece motorlu bir rotasyon hareketiyle greftler serbestleştirilir. Daha sonra klasik yöntemde olduğu gibi el ile toplanır. Robotik saç ekimi yönteminde, gref kesi oranı diğer yöntemlere göre yüksektir. Ayrıca kullanılan punch uçları genelde 1.2 mm dir. Greft sağ kalım oranı daha düşüktür Ayrıca geniş uçlu punchlardan dolayı yandaki diğer greftlere hasar verme ihtimalide bulunmaktadır. Alım bölgesinde ciddi oranda iz kalmaktadır. Bize göre Fue’yi geriye götüren bir sistemdir ve tercih etmiyoruz. Robotik saç ekimi uygulamasının saç ekimine artısı yoktur. Bunu özellikle belirtmek isteriz.

FUE Saç Ekiminin Avantajları Dezavantajları Nelerdir?

 1. Uygulamalarımızdan çıkardığımız sonuç, fue saç ekimi ameliyatında bir seansta 2000-2500 arası greftten daha fazla almak dpğru değildir. Daha yüksek sayıda greft almak gerekiyorsa 2 ya da 3 gün olmak üzere ardışık günlere bölerek operasyonu yapmak daha doğrudur.
 2. Bir seans ortalama 5-6 saati geçmemelidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, süre uzayacaksa greftlerin sağ kalımı açısından yine günlere bölmek daha faydalıdır.
 3. Kadınlarda FUE yöntemi, eski teknik olan FUT’un yerini almıştır. Ayrıca tıraşsız şekildeyapılan uygulama, kadınlar için büyük bir avantajdır. FUE’nin en iyi uygulama alanlarından birisi de kaş ekimi operasyonudur.
 4. Özellikle kalem tekniğiyle yapılan FUE, sakal ekiminin vazgeçilmez yöntemi haline gelmiştir. Saç kökleri görerek tek tek alındığı için güçlü saçların alımı gerçekleştirilir.
 5. FUE saç ekimi uygulamasında hiç iz kalmaz demek doğru değildir. Şunu unutmayalım deriye yapılan her cerrahi girişim az ya da çok mutlaka iz bırakır. Ama donor bölgedeki diğer saçlar uzadığı için bu izler dışarıdan bakıldığında gözle görülmez. Ama çok aşırı ve orantısız greft alımında, saçlar da kısa olduğu durumda bu izler görülebilir. Ve görüntü açısından rahatsız edici bir durum ortaya çıkabilir. İz, alınan greft sayısı, ve punch çapıyla orantılı biçimde artar.
 6. FUE saç ekimi ile kalem yöntemiyle ekim arasında hiçbir bağlantı yoktur. FUE saç köklerinin alım şeklidir , kalem yöntemi ise ekim şeklidir. Ülkemizde kalem yöntemi son yıllarda tanınmaya başlanmıştır. Ve sanki kalem yöntemi sadece FUE de uygulanır gibi bir yanlış anlayış söz konusudur.

FUE Saç Ekimi Sonrası (Donör Bölge)

Sac ekimi sonrası alım yapılan donör bölge hızla iyileşmeye başlayacaktır. Doğru ve homojen alım yapıldığı takdirde, donör bölgede yaklaşık 10 gün alım yapıldığı kesinlikle belli olmayacaktır. Aşağıdaki resimlerde saç ve sakaldan alınan bölgelerin operasyon sonrası görüntülerini görmektesiniz.

fue saç ekimi donör bölge
FUE Saç Ekimi Sonuçları

Saç ekimi sonrası sonuçlar, operasyon düşüneler tarafından merak edilmektedir. Öncesi ve sonrası saç ekimi sonuçlarımızı görmek için Youtube , Facebook , İnstagram gibi sosyal paylaşım linklerimizden bizi takip edebilirsiniz. Saç ekimi sonuçlarını araştırırken doğal görünüm ve maksimum sıklığı ön planda tutmalısınız.  Dr. Hakan Doğanay’ın sonuçları hakkında bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

FUE Saç Ekimi Fiyatları

Yasal zorunluluktan dolayı fiyatlarımızı web sitemizden yayınlayamıyoruz. Fiyatlar hakkında detaylı bilgi olmak için bizimle mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0532 313 41 98 nolu telefondan Whatsapp yoluyla bilgi alabilirsiniz. Bize göndereceğiniz fotoğraflara göre size olası bir operasyon ve fiyatlarla ilgili detaylı bilgi verebiliriz.

Sık Sorulan Sorular ve Doğru Bilinen Yanlışlar

FUE Nedir?

Eskiden kafa derisi kesilerek FUT yöntemiyle sac ekimi yapılırdı. Günümüzde hemen hemen FUT yöntemi terk edilmiştir diyebiliriz. FUE yönteminde ise kesme ve dikiş olmadan kökler tek tek alınır FUT yöntemine göre cok fazla avantajı vardır.

Sınırsız Greft Alıyoruz Diyorlar Doğumudur ?

Kimse kusura bakmasın ama padişahın kesesinden ulufe dağıtımı yapılmıyor. Herkesin kendine ait donör kapasitesi vardır. 3000 greft kapasite varken, 6000 greft aldırmaya kalkarsanız hem köklerinizden olursunuz, hem de donör bölgeyi düzeltmek için en iyi saç ekimi doktoru kim diye aramaya başlarsınız.

Rekor Saç Ekimi Tek Seansta 10.000 Greft Doğrumu?

Kulağa hoş geliyor ama, dünyada isim yapmış aklı başında hiçbir doktor bunu yapmaz. Doğrusu saç ekimi süresi 5-6 saati geçiyorsa mutlaka operasyon günlere bölünmelidir. Bir seansta 5000-6000 gibi greft alarak işlemi uygulamak rekor gibi gözükse de sonuçlar açısından ne yazık ki yüz güldürücü değildir.

Safir Fue, Gold, Ice Fue vs Hangisini Tercih Etmeliyim?

Son yıllarda reklam satış pazarlama tekniklerinin artması ile sanki farklı bir yöntemle ekim yapılıyormuş gibi yanlış algı oluşturulmaktadır. Şunu unutmayınız, başında sonunda fue içeren ice, gold,nano, plus, mikro vs gibi uygulamalar kesinlikle yoktur. Bunlar farklı satış teknikleri ile kişileri aldatmaya yönelik kelime oyunlarıdır. Bunlar kelime oyunlarıyla saç ekimi için müşteri çekme yöntemlerinden başka bir şey değildir. Siz siz olun operasyonu kimin yapacağına yönelin. Mutlaka güvenilir bir doktor olmasına özen gösterin.

Yararlanılan Kaynaklar

Hair Transplantation: Current Concepts and Techniques https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X15525943

2 thoughts on “FUE Saç Ekimi”

 1. Merhaba yaşım 27,fue saç ekimi yaptırmayı dşünüyorum, ama çevremde ekim yapan 2 arkadaşım var ikisi de hiç emnun değil ekim yaptıkları belli olutoyor, sizin daha önce yapılmış sonuçlarınızı görme imkanım varmı, yapay görüntü oluşursa diye endişeleniyorum teşekkürler

  1. Merhaabalar özgür bey,saç ekiminde olmazsa olmaz temel kriter doğal görüntüdür. Doğal ekim yapabilmeninde bazı püf noktaları vardır Sitemiz incelediğinizde bu konudaki gerekli dökümanlara ulaşabilirsiniz. Yasal olarak önce ve sonra snuçlarını sitedmizde yayınlayamıyoruz. Bize whatsapp veya email ile ulaşırsaız size bu konuda yardımcı olabiliriz. Ayrıca bazı sonuçlarımıza ulaşmak istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top