sakal ekimi

Sakal Ekimi

Bu yazımızda sakal ekimi ve eksikliği hakkında Dr. Hakan Doğanay tarafından bilgiler verilecektir. Ayrıca bu ekim nasıl yapılır? Kimlere yapılır? Sakal Ekimi sonrası süreç nasıldır? Dikkat dilmesi gerekenler nelerdir? Sakal ekimi fiyatları ne kadar? Öncesi ve sonrası sonuçlar nasıldır? gibi merak edilen bütün sorularınızın cevabını bulacaksınız.

Yüz, çene altı, elmacık kemikleri, çene ve boğaz bölgesindeki vücut kıllarının tümüne birden sakal adı verilmektedir. Özellikle Türk Arap toplumlarında görsellik ve dış mesaj anlamında önemli bir yer tutmaktadır. Genelde, 15-16 yaşlarında çıkmaya başlar 20 yaşında olgun sakal halini alır.

Sakal seyrekliği veya yokluğu problemi yaşayan kimselerde, kişinin kendine öz güveninin kaybolduğu durumlar söz konusu olmaktadır. Birçok insan, kadınları etkilemek amacıyla sakal bırakmayı isterler. Ayrıca kendine özgü tarz oluşturmayı sevenler, kirli yada top sakal tarzıyla hayatlarına devam edebilirler. Kadınların sakallı erkeklerden daha çok etkilendiklerine inanırlar. Bazıları ise erkekler arasında bir statü göstergesi, bir rekabet aracı olarak tanımlamaktadırlar. Yapılan araştırmalar sakallı Hollywood ünlülerine ilgi gösterildiğini göstermiştir.

Seyreklik şikayeti olanlar, birçok yöntemleri sakal gürleştirme adına denemektedirler. İşte fue saç ekimi yönteminin gelişmesiyle, bu tür eksiklik durumlarında sakal ekimi kesin çözüm olmaktadır. Peki hangi durumlarda sakal ekimi işlemi yapılabilir?

Sakal Ekimi Nedir? Kimlere Sakal Ekilir?

 • Tam köselik,
 • Kısmi sakal yokluğu ya da
 • Genel sakal seyrekliği durumlarında,

Ense ya da sakal bölgelerinden alınan köklerin hedeflenen bölgelere nakledilmesine sakal ekimi adı verilir. Aşağıda kısmi köse olan birisine operasyon öncesi yapılan çizimi görüyorsunuz.

 • Sakal ekimi kaç yaşında yapılmalıdır? Hormonal nedenlere bağlı durumlarda, hormon dengesinin tam oturabilmesi için, tam köse olanlarda bile 24-25 yaşına kadar beklemek doğru olur. Eğer medikal tedavilere cevap yoksa, sakal ekimi kesin çözüm olarak düşünülebilir.
köseye sakal ekimi

Sakal Seyrekliği Nedenleri Nelerdir?

Sakal kökleri çeşitli sebeplerle çıkmayabilir. Doğuştan yokluk veya seyreklik olabilir. Ya da travma yanık enfeksiyon gibi sonradan oluşan durumlara bağlı kısmi kayıplar yaşanabilir.

 • Doğuştan Sakal Seyrekliği

Köselik durumu:

Sakal kıllarının doğuştan hiç olmaması durumudur. Genelde sakal ve bıyık ekimi bir arada yapılır. Hormonsal bir durumdur. Köselik durumu genelde yaşı olduğundan küçük gösterir. Psikolojik olarak kişiler bu durumdan rahatsızlık duyarlar. Köse olan kişi yüz ifadesi genelde kadınsı bir görüntüyü yansıtır. Erkeksi bir görünüm için yüzde kılların olması önem taşır. Sakal kıllarının yoğunluğu ve kalınlığı etnik kökenlere göre farklılık gösterir. Batı Asya ve Güney Asyalılarda daha kalın iken, Doğu ve Güneydoğu Asyalılarda nispeten seyrek ve zayıf sakallara sahiptir. Kafkas kökenlilerde santimetre karede 20-50 sakal kılı bulunurken, Güney Asyalılarda santimetre karede 150 kıl bulunabilir.

Köselik durumunun iki temel nedeni vardır.

 • Tesetesteron Hormonu eksikliği: Erken yaşlarda hormon eksikliği tansı konulursa, dışarıdan testesteron ilacı verilerek sakal çıkması olabilir.
 • Testesteron un aktif metaboliti olan dihidrotestesterona dönüşümü sağlayan alfa- 5 redüktaz enzimi eksikliği
 • Sonradan Oluşan Sakal Eksikliği
 • Yanık ameliyat ve dikiş izi, yara izi ve trafik kazası gibi travmaya bağlı durumlarda sakal ya da bıyık kaybı. Travmaya bağlı bu bölgelerde kıl köklerinde kalıcı harabiyet söz konusudur. Bu gibi durumlarda tek ve en etkili çözüm nakil işlemidir. Dramatik olarak izler, ekim sonunda kamufle edilebilir. Yanık ya da skarlı alanda kıl olmadığı için görüntü hoş olmaz. Aynı şekilde ergenlikten kalan sivilce izleri de rahatlıkla kapatılabilir.
 • Alopecia areata : Sakal kıran olarak adlandırılabilir, kısmi sakal bölgesinde kıl yokluğudur. Psikolojik durum bozuklukları ve strese bağlıdır. Tıbbi tedaviye cevap vermez ise ekim işlemi düşünülebilir..
 • Traksiyon Alopecia Devamlı sakal kıllarını yolmakla oluşan durumdur. Psikolojik nedenlere bağlı olabilir.
 • Sakal Seyrekliğinden Hoşnut Olmayanlar
 • Sakal seyrekliği Kimine göre normalken, başka bir kişi tarafından anormal değerlendirilebilir. Önemli olan kişinin kendisini nasıl görmek istediğidir. Buna saygı duymak gerekir. Ayrıca kişi kendine özgü yeni bir sakal şeklini elde etmiş olur. Herhangi bir metabolik ya da hormonsal bozukluk yoktur. Sakal Sıklaştırma işlemi ya da sağ sol asimetrik problemler olduğunda operasyon planlanır. Köse tanımlamasına girmez. Ayrıca erkeksi görünüm arayan transseksüellerde, fue sakal ekimi yapılabilmektedir.
 • Kısmi sakal kaybı: Bazı kişilerde birkaç cm2 lik küçük alanlarda kıl yokluğu olabilir. 100-200 greft arası ekim yapılabilir. Genellikle sakalın diğer yoğun bölgelerinden seyrek ya da boş bölgelere ekim tercih edilir

Sakal Ekimi Nasıl Yapılır?

Sakal Ekimi Aşamaları: işlem birkaç aşamadan oluşur. Şimdi bu aşamaları inceleyelim.

 1. Ön Muayene ve Planlama
 2. Donör Bölge Anestezisi
 3. Donör Bölgeden Köklerin Alınması
 4. Ekim bölgesinin anestezisi
 5. Alınak Köklerin Sakal Bölgesine Ekimi

Sakal Ekimi Öncesi ( Muayene-Planlama)

Öncelikle sakal ekilecek alanın çizimi yapılarak bölge belirlenir. Çizimde operasyonu gerçekleştirecek olan doktorun sanatsal becerisi ön plana çıkar. Çizim sırasında mutlaka hastanın görüşlerine değer verilmelidir. Hastaların birçoğu ünlülerin sakallı resimlerini bize göstererek istedikleri şekli bize belirtirler. Buna saygı duymak gerekir. Ayrıca doğru bir çizimle, yüzün sağ ve sol bölgesine yapılacak işlemde asimetri oluşumunun önüne geçilir. Planlama esnasında, alınabilecek saç kökü sayısı, alınan köklerin kalitesi ve ekim bölgesinin cm 2 olarak büyüklüğü doktor tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.

Köselere sakal ekimi için greft ihtiyacı oldukça fazla olabilir. Bu durumda 1 yıl sonra ikinci bir seans planlaması yapılabilir ve hastaya bu önceden söylenmelidir. Ayrıca saç dökülmesi olan ve saç ekimi de düşünen bir kimsede sakal ve saç ekimi için toplam greft ihtiyacı belirlenmelidir.

Donor Bölgeye Lokal anestezi ve Köklerin Alınması

FUE Sakal ekiminde önce lokal anestezi ile alım yapılacak alan uyuşturulur. Anestezi sırasında oluşacak ağrıya olan tepki, kişinin ağrı eşiğine göre değişir. Bazı kişiler çok ağrı yaşadıklarını söylerken bazıları ise bu ağrıyı hiç önemsemezler. Bu tamamen kişiye bağlı olarak değişmektedir. Greftler saçlı bölgeden FUE yöntemiyle ya da sakalın diğer güçlü bölgelerinden (sakaldan sakala) alınan kökler olmalıdır. Diğer vücut kıllarından yüz bölgesine ekim çok uygun değildir. Dikkat edilmesi gereken husus, greftlerin tekli köklerden olmasına özen gösterilmelidir. Çoğul greftler tekli köklere ayrılmalıdır. Bu doğal görünüm için önemli bir kriterdir. Kök alımının ayrıntılarını burada anlatmayacağız. Greftlerin alım işlemi FUE işleminin aynısıdır. Eğer, ihtiyaç olan kök miktarı fazla değilse ve donör bölge saçları uzunsa tıraşsız fue yöntemiyle kökler alınabilir.

 • Alınan Köklerin Sakal Bölgesine Ekimi

İki alt aşaması vardır. Önce anestezi yapılır, sonra ekim işlemine geçilir.

Ekim Bölgesi Anestezisi

Ekim yapılacak alan da lokal anestezi ile önce uyuşturulur. Uyuşturma işleminden sonra acı veya ağrı duyulmaz. Alınan kökler ihtiyaca göre çene, yanak, favori ve boğaz alt kısımlarına nakledilir. İnfraorbital ve mental sinir bloğu, sakal ekimi anestezisinde tercih edilmektedir. Yüz bölgesi hassas bir alandır, ağrıyı hafifletmek için anestezi bölgesine buz uygulaması yapılabilir. Gerekirse sakinleştirici ilaçlar verilebilir. Ağız çevresi ve bıyık bölgesi anestezisi hasta yemeğini yedikten sonra yapılmalıdır.

Sakal Ekimi Aşaması

Sakal ya da bıyık ekiminde implanter pen tekniğini (kalem yöntemi) kullanmaktayız. Ülkemizde dhi sakal ekimi ya da choi saç ekimi yöntemi adıyla da bilinmektedir. Diğer uygun teknik ise stick and place adı verilen iğneli saç ekimidir. Bu yöntemde 20-22 G hipodermik, ince uçlu iğneler kullanılır. Favori ve yanak bölgesinin ekim işlemi önce yapılır. Daha sonra çene ve çene altı ekimi yapılmalıdır.

Aşağıda saçtan sakala ekim yapılan bir kişininn öncesi, 2. gün ve 20. gün resimlerini görmektesiniz.

sakal ekimi sonrsı

Biz klasik FUE olarak adlandırılan kanal yöntemiyle sakal naklini doğru bulmuyoruz. Kanal yönteminde açı tayini zordur. Şunu unutmamak gerekir ki sakal ekimi operasyonunda açı tayini çok önemli bir yer tutar. Doğal görünümü sağlayabilmek için bu şarttır. Sakal kökleri genelde 15- 25 arası bir derece ile ekilmelidir. Kalem tekniğiyle istenilen açılarda ekim yapabilmek oldukça kolaydır. Dolayısıyla gerçeğinden ayırt edilemeyen sonuçları elde etmek hiçte şaşırtıcı değildir. Ayıca kanamanın az olması ve yara iyileşme sürecinin hızlı olması da ayrı bir avantajdır.

Sakal ya da bıyığın değişik bölgelerinde kendine has açı değişiklikleri vardır. En doğrusu diğer sakal kıllarının çıkış yönleri ve açılarına eşit olacak şekilde yerleştirme yapılmalıdır. Sakal kılları elmacık kemikleri yanak ve boğaz bölgesinde 15-20 derecelik açılarla çıkış yapar. Çene bölgesinde ise 25-30 derecelik açılarla çıkış yapar. Kişinin kendi kıllarının çıkış yönüne uygun ekim yapılmaz ise doğal olmayan görüntü oluşur. Ayrıca açılan deliklerin çapı küçük olmalıdır. Uygulamalarımızda 0,6 ve 0,8 mm lik kalem uçları kullanmaktayız. Bu çaplarda açılan deliklerin iyileşmesi sonucunda herhangi bir iz kalmaz. Doktor ekim işlemini yaparken bir yardımcı personel, deriyi ters yöne doğru gerdirir. Gerdirme işlemi ekim işlemini kolaylaştırır çünkü yüz bölgesi derisi oldukça hareketlidir.

Ekim işleminin sonuna doğu hastaya bir ayna verilerek, görünüm hakkında fikri alınmalıdır. Ayrıca bu işlem simetri kontrolü açısından bize avantaj sağlar. Hastanın görüşleri doğrultusunda ince rötuşlar yapılabilir. Operasyon süresi genelde 5-6 saatte tamamlanan bir işlemdir. Yüksek sayıda greft gerekiyorsa 2 güne bölünebilir.

Sakal Ekimi Sonrası Görüntü

Aslında saç ekimi sonrası süreç ile sakal nakli sonrası dönem arasında pek fark yoktur. Hatta sakal ekimi sonrası iyileşme daha hızlıdır diyebiliriz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sakal ekiminden sonraki dönemde özel bir kısıtlama yoktur. Günlük aktivitenize devam edebilirsiniz. İlk günlerde travma riskini ortadan kaldırmak amacıyla ağır egzersizlerden kaçınmanızı öneririz. Ekimden sonraki birkaç günde özellikle yatış pozisyonuna dikkat edilmelidir. Yüz üstü değil sırt üstü pozisyonda yatmaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde uyku esnasında farkında olmadan ekilmiş bölgenin yastıkla vs. temasından dolayı hasar olabilir. Sürtünmeye bağlı ekilen sakal kökleri yerinden çıkabilir ya da kökler hasara uğrayabilir.

 • Kızarıklık: Operasyondan yaklaşık bir hafta kadar süren kızarıklık olan bir dönem oluşacaktır. Kızarıklık ekilen kök diplerinde oluşur. Bir hafta sonunda ekim bölgesinde kabuklar dökülmüş kızarıklıklar da azalmış olacaktır. 10. Günden sonra kızarıklıklar tamamen kaybolur. Açık tenlilerde bu süre uzayabilir.
 • Sakal Ekimi Sonrası Yıkama: Ekimin hemen ertesi gün yıkama işlemi yapılabilir. Bazı doktorlar, ekimden sonra 3-5 gün yıkamayı yasaklıyorlar. Biz bu görüşe katılmıyoruz. Yıkama işlemi saça göre çok daha kolay olacaktır. Ekimden en az 24 saat sonra ekim yapılan alanda yıkama yapılabilir. Hatta bu yıkama işlemini kendiniz bile yapabilirsiniz. Yıkamayı bir günde birçok defa yapabilirsiniz. İlk yıkamadan sonra, ekim yapılan bölgede kabukları net şekilde göreceksiniz.
 • Ekim Sonrası Traş: Sakal ekimi sonrası ilk traş işlemini 10-15 gün sonra yapabilirsiniz.
 • Sakal ekimi sonrası şok dökülme ( shock loss): Şok dökülme, beklediğimiz olağan bir durumdur. Tıpkı saç ekiminde olduğu gibi ekilen greftler 15-20 gün sonra dökülebilir. Bu tamamen normal bir durumdur. Dökülen kökler 4-6 ay arasında yenden çıkmaya başlar endişelenecek bir durum değildir.

Komplikasyonlar Neler Olabilir?

 • Doğal Olmayan Görünüm: Yanlış açılarla ve geniş deliklere yerleştirilen sakal kıllarından dolayı doğal olmayan bir görüntü oluşabilir. Doğal görünüm için doğru açılar ve çok ince kesiler şarttır. Açılan deliklerin büyük olması durumunda, doğal olmayan dik kıl çıkışları olabilir. Sakal diplerinde yumru görünümü şeklinde kabartılar olabilir. Bundan dolayı ince uçlarla ekim yapılmalıdır. Uzun saç kökü olanlarda ekim yapılırken derinlik kontrolü iyi ayarlanmalıdır. Hatalı açılarla yerleştirilmiş dik olan kökler FUE yöntemiyle tek tek çıkartılabilir.
 • Yumru Görünümü Sakal diplerinde yumru görünümü şeklinde kabartılar olabilir. Daha çok kalın ve uzun saç kökleri olanlarda görülebilir. Uzun saç kökü olanlarda ekim yapılırken derinlik kontrolü iyi ayarlanmalıdır.
sakal bıyık ekimi

Sakal Ekimi Fiyatları

Sakal ekimi fiyatları ekim yaptıracakların en çok merak ettiği konulardandır. Saç ekimi ücretlerine göre nispeten biraz yüksektir. Bu da işlemin saç ekimine göre daha fazla özellik göstermesi ve deneyim gereksinimden dolayıdır. Sakal ekim fiyatı, operasyon yerine ve operasyonu gerçekleştirecek doktorun marka değerine göre değişmektedir. Bazı klinikler greft sayısından bağımsız tek fiyat politikası uygulamaktadırlar. Biz ekilecek kök sayısına göre hesaplamayı doğru buluyoruz. Sakal ektirme fiyatlarımızı yasal zorunluluk gereği web sitemizde yayınlayamıyoruz. Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sizlere bu konuda detaylı bilgi verebiliriz. Şunu unutmamak gerekir ki sakal nakli işleminde ekilecek greft sayısı abartılı olmamalıdır. Yurt dışında ekilecek sayıya göre fiyatlar 5000-20.000 dolar arasında değişmektedir.

Ücretleri hakkında İnternet siteleri ya da saç ekimi forum sitelerinde sakal ekimi yaptıranların yorumlarından ve tavsiyelerinden yararlanabilirsiniz. İlgili forum sayfamızdan bu siteler hakkında bilgi alabilirsiniz. Sakal ektiren ünlüler de, sakal ektirecek kişilerin ilgisini çekiyorlar. Toplumda genel kanı, ünlü kişilerin ekim yaptırdıkları yer en iyi yerlerdir. Bu yaklaşım her zaman doğru değildir. En iyi saç ekim merkezi konumuzda bunu ayrıntılı şekilde anlattık. Bu konuya temkinli yaklaşmanız öneririz.

Sakal Ekimi Öncesi Sonrası Sonuçlar

sakal ekimi

Operasyon düşünenler sakal ekimi öncesi ve sonrası sonuçlarını merak ederler. Bir sakal nakli sonucu olabilecek görüntüler öncelikle doğal olmalı başkaları tarafından anlaşılmamalıdır. Daha önce belirttiğimiz gibi, operasyonu yaparken doğru açı planlaması oldukça önemlidir. Eğer ekilen sakal doğru açıyla yerleştirilmemişse ve dik çıkarsa görüntü ciddi anlamda rahatsızlık oluşturabilir. Bunu düzeltmek için tekrar bir ekim planlanabilir kamuflaj yöntemiyle sert olan görünüm yumuşatılmaya çalışılır.

Ayrıca sakal eksikliğiadına, sizlere piyasada sunulan sakal bıyık çıkartıcı ilaçlar sprey yada solüsyonlar gibi reklamları dikkate almamanızı tavsiye ederiz. Şunu unutmayınız sakal çıkartan herhangi bir ilaç dünya da yoktur. Sonuçlarımızı ve gelişmeleri takip etmek için YOUTUBE kanalımıza abone olunuz. Ayrıca bizi Facebook ve İnstagram sosyal paylaşım sitelerimizden de takip edebilirsiniz. Ayrıca bize 532 313 41 98 numaradan telefondanla iletişme geçebilir, Whatsapp yoluyla değerlendirmek üzere fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Dr. Hakan Doğanay, 10 yılı aşkın bir süredir sakal ekimlerini Antalya’da gerçekleştirmektedir. Sakal ekimi Antalya, Ankara, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde yaygın olarak yapılmaktadır.

Sakal Ekimi Videoları

İnternet ortamında birçok sakal ekimi videosu görebilirsiniz. Videolar sonuç anlamında resimlere göre daha gerçekçi sonuçlar gösterir. Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sakal nakli ile ilgili sonuçlar hakkında size detaylı bilgi verebiliriz.

Sık Sorulan Sorular

Sakal ekiminde kaç greft ekilir?

Bir seansta ekilecek kök sayısı ekilecek alana göre değişiklik gösterir. Abartılı rakamlarda ekim yapmak yerine düşük sayılarda ekim yapmak ve başarılı olunduğu takdirde ikinci bir seans planlamak mantıklı olacaktır. Bölgeye göre yeterli greft sayılarına bakacak olursak;
Bıyık Bölgesi 300-1000
Yanak bölgesi (her bir yanak bölgesi ) 1000-1500
Favori Bölgesi (her bir favori bölgesi) 300-350
Çene bölgesi ( keçi sakalı görüntüsü) 500-800
yeterli olacaktır.

Ekimden sonra ne zaman sakal tıraşı olabilirim?

Sakal ve bıyık ekiminden sonra ilk tıraş için 10-15 gün beklemenizi tavsiye ederiz

Sakal Ektirdikten Sonra İz Kalır mı?

Kalem yöntemiyle 0,6 ve 0,8 mm gibi çok ince uçlarla ekim yapıldığından dolayı ekim sonrası iz kalmaz

Sakal Ekimi Caiz mi?

Bize en çok gelen sorulardan birisi de sakal ekimi caiz mi / günah mı gibi sorulardır. Bu sorunun muhatabı kesinlikle biz değiliz ve bu soruya biz cevap vermeyiz. Biz bu konuda tarafız ve nakil işlemi yapıyoruz. Bu konuyu dini inancınıza göre okuyacağınız kaynaklardan araştırmalı ya da bu konuda dini bilgisine güvendiğiniz bir kişiye danışmanızı öneririz.

Nerede Sakal Ektimeliyim ?

Nerede değil kime yaptırmalıyım sorusu daha öncelikli olmalıdır. Mutlaka bu konuda kendini kanıtlamış bir doktora başvurmanızı öneririz. Unutmayın ki doğru açılarla yapılmamış bir operasyon sonucu büyük hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Sakal Nasıl Çıkar?

Şunu unutmayın, sakal ekimi dışında kalıcı sakal çıkarma yöntemi yoktur. Paranızı bu tür boş şeylere aldanıp heba etmeyin. Minoxil ancak, zayıf kılları güçlendirir, bu da kullanıldığı sürece etkilidir

Sarımsak Sakal Çıkarır mı ?

Bilimsel olarak sarımsakla sakal çıkma arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır.

Minoxil / Minoxidil Sakal Çıkartır mı ?

Minoxidil var olan sakal kıllarında kalınlaşma canlanma yapabilir. Bu etkisi, kılcal damarlardaki kanlanma artışına bağlıdır. Fakat sıfırdan sakal çıkartır iddiası doğru değildir. Köse olanlar maalesef bu konuda çok aldatılmaktadırlar.

Sakal 1 Günde Ne Kadar Uzar?

Sakal, en hızlı uzayan vücut kılıdır. Ortalama olarak 1 günde 2,5-3 mm uzamaktadır

Kaynaklar

 1. Facial Hair Transplantation Kapil Dua, Aman Dua and Renu Kothottil Hair Transplant Forum International July 2015, 25 (4) 133-142; DOI: https://doi.org/10.33589/25.4.0133a https://www.ishrs-htforum.org/content/25/4/133.2

2 thoughts on “Sakal Ekimi”

 1. Merhaba hocam
  Bir kaç sorum olacaktı yardımcı olursanız çok sevinirim.
  Saç ekiminde 6. Hafta şok dökülmeler yoğun bir şekilde arttı ama J ve L şeklinde dökülmeler oluyor bunlar normal midir ve masaj yapmam da bir sakınca olur mu?
  Şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhabalar, ekimden sonra bu tip dökülmeler normaldir. 6 hafta sonunda masaj yapmanızda bir sorun yoktur. siz sakal ekimi mi saç ekimi mi yaptırdınız ?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir