kadınlarda saç ekimi

Kadınlarda Saç Ekimi

Kadınlarda saç ekimi uygulaması, özellikle FUE yönteminin uygulanmaya başlamasından sonra oldukça yaygınlaşmıştır. Aslında, erkeklerdeki saç dökülmesine yakın oranda kadınlarda da saç dökülmesi yoğun olarak görülmektedir. Hanımların % 25-30’luk kesiminde yaşamının belirli bir evresinde saç dökülmesi sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. Ama ön saç çizgisi genelde korunduğu için erken dönemlerde saç dökülmesi sorunu genelde fark edilmemektedir.

Kadınlarda Saç Ekimi Videosu

Dr. Hakan Doğanay 10 yılı aşkın bir süredir (2009 yılından bu yana) tıraşsız FUE yöntemiyle kadınlarda saç ekimi işlemini başarıyla uygulamaktadır. Aşağıdaki videonun yayınlanma tarihinden de bunu görebilirsiniz. Video Dr. Hakan DOĞANAY ‘a aittir ve Yayınlanma Tarihi 18 Mayıs 2011. Youtube kanalımızda ve diğer sosyal paylaşım sayfalarımızda da bayanlarda saç ekimi tekniği ve videoları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Kadınlarda Saç dökülmesinin psikolojik etkileri, aslında erkeklerden daha fazladır. 30 yaş üzeri her 3 erkekten ikisinde az ya da çok saç dökülmesi sorunu vardır. Dolayısıyla erkeklerdeki saç dökülmesi toplum tarafından da kabul edilmiş bir durumdur. Oysaki hanımlardaki saç dökülmesi toplum tarafından çok kabullenmiş bir durum değildir. Bundan dolayı saç dökülmesinin psikolojik etkileri hanımlarda daha fazla görülmektedir. Birçok hanım bu saç dökülmesini boya ya da peruk gibi değişik stillerle kamufle etmektedirler. Peki bayanlar, saç ekimi açısından erkekler kadar iyi bir aday mıdır? Buna evet demek çok mümkün değildir. Fakat modern saç ekimi teknikleri ile kadınlardaki saç ekiminde başarı oranı da yükselmektedir.

Kadınlardaki Saç Dökülmesi Nedenleri ?

Bize saç dökülme şikayeti ile başvuran hastalarımızın ortalama %10 kadarını bayanlar oluşturmaktadır. Kadınlarda neden saç dökülür ?, Kadınsı tip saç dökülmesi ne demektir ? şimdi bu soruların cevaplarına bakalım.

 1. Kadınlarda saç çizgisinin gerilemesi (burada saç dökülmesi olayı yoktur ve saç ekimi için iyi bir adaydırlar). Bu duruma Genetik kökenlidir diyebiliriz.
 2. Gebelik ve menopoz dönemleri Genellikle gebelik dönemindeki saç dökülmeleri geçicidir. Kaybedilen saçlar doğum sonrası geri gelebilir. Menopoz dönemindeki saç dökülmeleri ise genellikle kalıcı olmaktadır.
 3. Stres kaynaklı saç dökülmesi
 4. Mevsimsel saç dökülmesi : Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında daha sık görülebilir. Genelde geri dönüşlüdür.
 5. Doğum Kontrol İlaçlar
 6. Polikistik Over Sendromu : Sık görülen kadın hastalıklarındandır. Saç dökülmesine de neden olmaktadır.
 7. Beslenme bozuklukları ve vitamin eksiklikleri : Hatalı beslenmeye bağlı vitamin ve mineral eksikliğine bağlı saç dökülmeleri
 8. Travma, trafik kazası yanık, yüz germe gibi ameliyat izlerine bağlı saç kayıpları. Bu durumda kozmetik olarak hoş olmayan görüntünün kapatılması yada kamufle edilmesi temel hedeftir.
 9. Saçkıran gibi hastalıklara bağlı bölgesel lokal dökülmeleri
 10. Kansere bağlı kemoterapötik tedaviler
 11. Doğuştan saç seyrekliği
 12. Yanlış kullanılan kozmetik ürünleri sayılabilir.

Androjenik Alopesi :

Erkeksi tip saç dökülmesidir. Hanımlar saç ekimi için genellikle uygun adaylardır. Erkeklerdeki gibi donör bölge denilen esne bölgesi saçları güçlüdür. Ve dökülmeye karşı dirençlidir. Bu tip dökülmelerde kandaki total testeteron seviyesi yüksektir.

Hormonal ve metabolik problemler ( anemi-kansızlık , tiroit bozuklukları – guatr, vb gibi). Bu durumlarda nedene yönelik tıbbi tedavi daha akılcıdır. Öncelikle medikal ve nedene yönelik tedavi denenmelidir. Saç ekimi doğru bir çözüm olmayabilir. Medikal ve nedene yönelik tedaviden netice alamayanlarda saç ekimi son seçenek olarak düşünülebilir.

Sonuç olarak kadınlardaki saç dökülmelerinin bir kısmı medikal yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Bayanlardaki olan saç dökülmesi nedenlerini başka bir makalemizde daha detaylı olarak inceleyeceğiz.

Kadınlarda Saç Dökülmesi Sınıflaması ?

ludwig kadın saç dökülmesi

Kadın saç dökülmesini Değerlendirmek için Ludwig skalası kullanılmaktadır. Buna göre saç dökülme tipini değerlendirecek olursak;

 • Tip 1:Hafif Seyrelme vardır. Yaygın olarak hafif seyrelme vardır. Ön saç çizgisi kamufle edilebilir.
 • Tip 2: Orta derecede seyrelme vardır. Ön saç çizgisi korunmuş olarak görülür. Tepeden ortaya doğru orta derecede dökülme bulunmaktadır.
 • Tip 3: İleri derecede seyrelme vardır. Ön saç çizgisi bozulmuştur. Saçlarda incelme ve seyreklik ileri safhadadır.

Bayan Saç Ekimi Öncesinde İstenen Tetkikler

Kadınlarda saç ekimi işlemine karar vermeden önce yapılabilecek genel tetkiklere bakacak olursak;

 • Hemogram  ( Tam Kan )
 • Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi
 • T3, T4, TSH seviyeleri
 • Diğer jinekolojik hormon testleri
 • Tiroit Ultrasonu
 • Kanda çinko seviyesi,
 • Total testosteron seviyesi gibi tetkikler gerekir.

Kadınlarda Saç Ekimi Yapılır mı? Kadınlar Saç Ektirebilir mi?

Kadınlara saç ekilir mi? Kadınlarda saç ekimi işlemine karar vermeden önce, saç dökülme nedenleri detaylıca incelenmelidir. Erkeksi tip bir saç dökülmesi ( androjenik saç dökülmesi ) olan bir bayanda saç ekimi işlemine karar vermek doğru olabilir. Ama troit bozuklukları, anemi gibi metabolik problemlere bağlı olan saç dökülmelerinde ise, saç dökülmesine neden olan hastalığı tedavi etmek gerekir. Saç ekimi uygulamasının çok doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Öncelikle bu hastalıkların medikal tedavilerine kişiyi yönlendirmek daha doğru olacaktır.

Androjenik saç dökülmesi tayininde hanımlarda, kandaki total testesteron seviyesi önemli bir kriterdir. Kısaca total testesteron seviyesi yüksek olan hanımların saç ekimine daha elverişli olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca fizik muayene de önemli bir kriterdir. Donor bölge saçlar kalın canlı olan ve donör bölge saçları dökülmeyen bir kadında saç ekimi oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Aynı açıdan bakıldığında, anemi troid bozukluğu olan bir hanımda genelde yaygın bir saç seyrelmesi olmaktadır. Yani, ön ve orta bölgelerinde saç seyrelmesi olduğu gibi, donor bölge saçlarında da saç seyrelmesi ve incelme zayıflaması bulunmaktadır. Dolayısı ile bu durumda olan kadınlarda saç ekimi yüz güldürücü sonuç vermeyecektir.

Herhangi bir kronik taşıyıcılığı olanlar (HIV – Aids, Hepatit B, Hepatit C gibi) kadınlar saç ekimine engel değildir. Nasıl Hepatit B pozitif olan bir hanıma apandisit ameliyatı beyin ameliyatı yapılıyorsa, saç nakli de yapılabilir. Öncelikle tetkiklerinde bu tip hastalıkların aktif dönemde olup olmadıklarına bakılmalıdır. Sadece bu tip hastalıkların aktif oldukları dönemde yapılması doğru değildir.

Erkeklerdeki saç dökülmesi tiplerinde seyrelme ve seyrelme sonrasında tam bir kellik durumu oluşur. Kadın saç dökülmesinde ise, saç tellerinin incelmesi ve kısmı saç dökülmesi şeklinde seyretmektedir. Hanımlarda saç ekimi işleminde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Genel sağlık durumu olarak iyi olanlarda eğer ekime uygun bir aday ise rahatlıkla yapılabilir.

Kadınlarda Traşsız Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

bayanlarda saç ekimi

Kadınlarda yapılan saç ekimleri, genellikle iki şekilde yapılmaktadır.

Kadınlara yapılacak saç naklinde üç grubun sonucundan başarı beklememiz doğru olacaktır. Bunlar;

 • Seyrek Saçların Sıklaştırılması: Kalem yöntemiyle ekim en ideal çözümdür.
 • Gerilemiş Alın Çizgisinin Öne Alınması: Alın daraltma işlemi olarak isimlendirilir. Alına saç ekimi işleminde bayan tipi doğru bir saç çizgisi oluşturulması gerekmektedir.

Öncelikle şunu bilmek gerekir. Saç ekimi sadece erkeklere özgü bir işlem değildir. Peki bir hanıma saç ekimine karar verildi. Bu durumda nasıl planlama yapmak gerekecektir. 10 yılı aşkın bir süredir kadınlarda tıraşsız saç ekimi işlemini uygulamaktayız. Şimdi bayanlarda yapılacak bir saç ekimi işleminin aşamalarını inceleyelim.

Kadınlarda Saç Ekimi Planlaması

Saç ekimine uygun olduğu belirlenen bir bayanda belirli bir planlama dahilinde saç nakli operasyonunu gerçekleştirmek gerekir.

Saç Çizgisi Tasarımı 

Saç çizgisi yukarı çekilmiş olan ve bu çizgiyi aşağıya indirmek isteyen bayanlarda sanatsal bir sa çizgisi tasarımı gerekir. Bayanlardaki saç çizgisi erkelerden çok farklıdır. Öncelikle operasyonu gerçekleştirecek doktor, kadının yüz yapısıyla da alakalı olarak doğru bir saç çizgisi planlaması yapması gerekir. Erkeksi saç çizgisi ile kadınsı saç çizgisi arasında önemli farklar bulunmaktadır. Doğal bir saç ekimi görüntüsü için doğru planlanmış bir saç çizgisi ( hairline ) gerekir. Yanlış saç çizgisi planlaması sonucunda hiç de doğal olmayan bir görüntü oluşacaktır.

Saç Greftlerinin Çıkartılması

Ense Donor Bölgesinin Kısmi Olarak Traş Edilmesi ve Greftlerin Fue Yöntemiyle Çıkartılması

Çoğu yerde yapılan yanlış bir uygulama da bayanların saçlarının erkekler gibi komple sıfır numaraya traş edilmesi görüşüdür. Bu bir hanımın yaşam tarzı açısından eşyanın tabiatına aykırıdır. Öncelikle greft sayısı greft sayısı ve donor bölgedeki verici saç sayısı hesaplanarak kaç greft alınacağı hesaplanır.  Şunu unutmamak gerekir ki kadınlarda tıraşsız saç ekimi yöntemi esastır. FUE yönteminde bayanlarda yaptığımız uygulamada, FUT yönteminde olduğu gibi ortala 2x 10-15 cm2’lik bir şerit şeklindeki alan tıraş edilir. Eğer donör bölge güçlüyse, iki şeritlik bölge tıraş edilerek daha fazla greft elde edilebilir. Tıraşlanmış alandan, tıraşsız ya da yarı tıraşlı saç ekimi uygulamasında olduğu gibi, saç greftleri tek tek alınır.

Ortalama donör bölgenin saç sıklığı ve kapasitesi ile orantılı olarak bu bölgeden 1000-200 arası saç grefti alınabilir. Bu sayı kadınlarda saç ekimi uygulaması için bir seansta nakledilebilecek ideal bir rakamdır. Daha yüksek sayıda greft gerektiren durum varsa ortalama 10-12 aylık bir süreden sonra ikinci bir seans planlanabilir. Bir seansta 2000 greften fazla greft alımını doğru bulmuyoruz.

Alınan Saç Greftlerinin Ekimi

Alınan greftlerin nakledilmesi işleminde de, ekim yapılacak alan tıraşlanmaz. Genelde seyrelmiş olan saç köklerinin arasına girilerek sıklaştırma işlemi yapılır. Bu konuda uygulamalarımızda dhi saç ekimi ( kalem tekniği ) yöntemiyle seyrek saçların arasına kadınlarda saç ekimi uygulaması yapılabilmektedir. Kanaatimizce implanter pen tekniği hanımlarda uygulanabilecek en iyi saç ekimi yöntemdir. Maalesef bu tekniğin adı ülkemizde yanlış da olsa DHI saç ekimi yöntemi olarak bilinmektedir. Ama DHI saç ekimi yöntemi diye bir yöntem yoktur. İmplanter pen yöntemiyle , hanımlarda diğer saçlara zarar vermeden rahatlıkla ekim yapılabilir. Biz uygulamalarımızda uzun yıllardan beri kadınlarda tıraşsız olarak kalem yöntemiyle sıklaştırma saç ekimini yapmaktayız.

Aşağıdaki vidoda traşsız saç ekiminin nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz.

Kadınlarda Saç Ekimi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bayanlardaki saç dökülmesi nedenleri erkeklerden farklı olduğu gibi, yapılacak saç ekimi işleminde de dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır.

 • Kadınlara yapılan saç ekimi işleminde, bir seansta alınabilecek greft sayısı erkeklerdeki kadar yüksek değildir. Bundan dolayı ortalama 1 yıl aralıklara iki ya da üçüncü seanslar gerekebilir. FUT yöntemi hemen hemen terk edilmiş olsa da bazı durumlarda kadınlarda saç ekimi için daha uygun olabilmektedir.
 • Operasyon öncesinde saça uygulanan jöle, saç spreyi gibi kimyasal ajanları kullanmayınız.
 • Hanımlardaki saç dökülmesi tedavisinde ya da operasyon sonrası medikal destek tedavisinde ilaçların fazlaca önemi yoktur.
 • Hanımlarda ekim sonrası yaşanan şok dökülme erkeklere göre daha fazladır. Bunun nedeni kadın saç tellerinin erkeklere göre daha ince yapılı olmasından kaynaklanır
 • Operasyon öncesi ya da operasyon sonrası mezoterapi, Prp gibi medikal destek tedavilerinin faydası erkeklere göre daha fazladır.
 • Özellikle saç çizgisi gerileyen ve öne aldırmak isteyen isteyen bayanların hairline dediğimiz saç çizgisi planlaması çok özen gösterilerek yapılmalıdır. Bayan saç çizgisi ile erkek saç çizgisi planı oldukça farklıdır.
 • Saçlar da tıraş edilmeden ekim yapıldığından, ekim konforu oldukça rahat olacaktır ve iyileşme de daha kısa sürede tamamlanmış olacaktır. Kadınlardaki saç ekimi işlemi sonrası normal hayata dönüş ya da işe dönüş süresi erkeklere göre çok daha kısadır. Özellikle sıklaştırma işlemi yapılıyorsa ertesi gün bile normal işine geri dönebilir. Çünkü hem donör bölge hem de ekim yapılan bölge kamufle olacağı için ekim yapılmış görüntüsü kesinlikle anlaşılmaz.
 • Saçları boyatma işleminden ekim sonrası 45 gün kadar uzak durmanızı tavsiye ederiz.
 • Ekim sonrası 1en az 1 ay kadar aşırı güneş ışığı ve saunadan uzak durunuz.
 • Kadınlara yapılan saç ekimi ve kaş ekimi, aynı operasyon içinde yapılabilir.

Kadınlarda Saç Ekimi Sonrası Dönem

Bayanlarda, Saç ekimi sonrası süreç hemen hemen erkeklerdeki gibidir. Tıraşsız yöntemle ekim yapılacağı için ekim sonrası saçların yıkama işlemi yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Çünkü saçların yıkama işlemi sırasında kabukları yumuşatmak için yumuşatıcı krem sürülecektir. Bu krem saçlara yapışacağı için greftlere hasar vermemek için yıkama işlemine dikkat edilmelidir. Tercihen ilk yıkama işleminizi ekim yaptırdığınız yerde yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Operasyon tıraşsız yarı tıraşlı bir teknikle uygulandığı için iyileşme süresi daha kısadır. Operasyon sonu yara kabuk izleri bile görülmeyecek derecede kamufle edilebilir. Kadınlarda saç ekimi yaptıranların yorumları, saç ekimi forum sitelerinde, erkeklere göre çok daha nadiren görülmektedir. Dolayısı ile öncesi ve sonrası sonuçlar açısından İnternet ortamında canlı örneklere rastlama ihtimali daha azdır. Transseksüel eğilimli olanların saç ekimine ilgileri son yıllarda çok fazla bir şekilde artmıştır. Bu kişilerde de saç çizgisini oluşturmak için hekimlik sanatı gerekmektedir.

Kadınlarda Saç Ekimi Sonuçları

Yazımızda yukarıda her bayana saç ekimi yapmanın doğru olmayacağından bahsetmiştik. Eğer saç ekimi için uygun bayana işlem yapılmış ise saç ekimi sonucu da başarılı olacaktır. Saç ekimi sonrası istenilen neticeleri alabilmek için erkeklerde olduğu gibi 1 yıllık bir süreyi tamamlamak gerekir. 7-8. Aylarda saçlar gürleşip yoğunlaşmaya başlar. Kadınlardaki saç ekimi öncesi ve sonrası sonuçlarını takip etmeniz için bir çok yerli ve yabancı forum siteleri bulunmaktadır. Dr. Hakan Doğanay’a ait kadın saç ekimi neticelerini takip etmek içinde Youtube ve diğer sosyal paylaşım sayfalarımızı takip edebilirsiniz.

Kadınlarda Saç Ekimi Fiyatları

Kadınlarda saç ekimi fiyatları, erkeklere yapılan saç ekimi ücretinden daha yüksektir. Nedeni operasyon tekniğinin tıraşsız ekim den dolayı daha zor olması ve greft başı maliyet açısından yüksek olmasından dolayıdır. Yasal zorunluluktan dolayı web sitemizde fiyat belirtemiyoruz. Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde size fiyatlar hakkında daha ayrıntılı bilgi verebiliriz. Türkiye standartlarında genelde 5000- 25.000 TL arasında fiyatlar değişmektedir. Dünyada kadınlardaki saç ekimi fiyatları genelde greft sayısıyla orantılı olarak belirlenmektedir. Genelde greft başına 5-8 Euro arasında fiyatlar değişmektedir. Kliniğimizde greft başı fiyatlandırma yapılmaktadır. Fiyat araştırması yapan hanımlara tavsiyemiz, aynı zamanda bu operasyonu gerçekleştirecek doktorun deneyimi ve öncesi sonrası neticelerini görerek karar vermesidir.

Dr. Hakan Doğanay AHD Saç Ekim Merkezinde 10 yılı aşkın bir süredir bir çok kadına saç ekimi operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Saç ekimi düşünüyorsanız bizimle 0532 313 41 98 no lu telefondan iletişime geçebilirsiniz. Bu telefondan whatsapp yoluyla bize resimlerinizi ve laboratuvar neticesini gönderebilirsiniz. Ayrıca sacekimi@gmail.com adlı mail adresinden de bize ulaşabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Kadınlarda Saç Ekimi Ne Kadar Başarılıdır?

Hormonal ve metabolik durumlar dışında kalan saç dökülmesi durumlarında, bayanlarda saç ekimi işlemi çok iyi neticeler vereceği aşikardır.
a) Androjenik Saç Dökülmesi
b) Alın çizgisi doğuştan geride olan ve saç dökülmesi şikayeti yaşamayan kadınlar
c) Trafik kazası, skar, yanık, ameliyat izi gibi travmatik durumlara bağlı olan lokal saçsızlık durumları
Bu 3 gruptaki hanımlarda saç ekimi işlemi oldukça başarılı sonuçlar verecektir.

Kadınlarda Seyrek Seyrek Saç Tedavisi Mümkün mü?

Kadınlardaki saç dökülmelerinin büyük kısmı saç seyrelmesi şeklindedir. Kalem yöntemiyle rahatlıkla seyrek saçlar arasına girilip sıklaştırma işlemi yapılabilir. Ayrıca tıraşsız ekim yapılması kadınlar için ayrı bir avantajdır.

En İyi Kadın Saç Ekimi Yapan Doktor Kimdir?

Öncesi ve sonrası sonuçlarıyla canlı örnekler sunabilen, operasyon sonrası destek konusunda şüphe duymayacağınız bir doktor olmalıdır.

Kadınlarda Saç Ekimi Öncesi Sonrası Sonuçlara nasıl ulaşırım?

Yasal mevzuattan dolayı açık olarak sitemizde öncesi ve sonrası neticeleri yayınlayamıyoruz İletişime geçtiğiniz takdirde izinli hastalarımızın neticelerini içeren görüntülere ulaşabilirsiniz.

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Female pattern alopecia: current perspectives Int J Womens Health. 2013; 5: 541–556. Published online 2013 Aug 29. doi: 10.2147/IJWH.S49337 https://www.dovepress.com/female-pattern-alopecia-current-perspectives-peer-reviewed-article-IJWH

6 thoughts on “Kadınlarda Saç Ekimi”

 1. Merhaba çok bilgilendirici bir yazı olmuş teşekkürler. Sorum şu şekilde, son 1 yıldır saçlarım aşırı şekilde seyreldi, doktora gittim tahlillerim normal çıkıyor. Saç ekimi düşünüyorum fakat ekim yapılırken kendi saçların zarar görürmü ? Ve saç ekimi kesin çözüm olur mu?

  1. Merhaba Zehra hanım, size yapılan tahlillerin ekran görüntülerini ve saçlı ve donör bölge resimlerinizi iletişim sayfamızdan bize gönderirseniz size yardımcı olabiliriz. Kalem yöntemiyle saç ekiminde kendi saçlarınıza zarar gelmesi ihtimali düşüktür fakat ekim sonrasında da kendi saçlarınızda da şok dökülme olabilir. Ayıca saç ekimi için doğru bir adaysanız elbette kesin çözüm olur.

 2. Merhaba bir arkadaşım saç ekimi yaptırdı ama hiç memnun değil, ön tarafta çok görüntü, çok kötü saçlar dik ve kalın, bundan dolayı bir kadın olarak saç ektirmeyi düşünüyorum ama çekiniyorum. Daha önceden ekim yaptığınız bayanların öncesi ve sonrası resimler var mı, nasıl yardmcı olabilirsiniz, teşekkürler

  1. Merhabalar, erkek ya da kadın olsun fark etmez saç ekimindeki en önemli kriterlerden birisi de, doğal ve anlaşılmayan bir görüntü olması gerekir. Klinik olarak bu konuda iddialıyız. Bayanların anatomik yapısına özgü bir saç çizgisi tasarımı vardır.Saç çizgisi doğru yapılmaz ise istenmeyen kötü görünümleri elde etmek mümkündür.Kadınlardaki öncesi sonrası görüntüleri sitemizde yasal durumdan dolayı yayınlayamıyoruz. İletişim sayfasından bizimle kontakt kurarsanız size yardımcı olabiliriz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir