dhi saç ekimi

DHI Saç Ekimi | Kalem Tekniği

DHİ Saç Ekimi, (implanter pen) 1990lı yıllarda Dr. Young Choi tarafından tasarlanmıştır. Özellikle Uzak Doğu Asya da yaygın şekilde kullanılan greft yerleştirme tekniğidir. Değişik isimlendirmeler olmuştur. Choi implanter pen, hair transplanter gibi isimlendirmeler bunlardan sayılabilir. Diğer adı da no touch saç ekimi (saç köklerine dokunmadan ekim) olarak geçer. Ülkemizde kalem tekniği ile saç ekiminin öncüsü Dr. Hakan Doğanay’dır. 2009 yılından beri dhi saç nakli (doğrudan saç ekimi) uygulamasını yaygın şekilde uygulamaktadır.

Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan bu teknik ne yazık ki DHİ saç ekimi olarak bilinmektedir. Aslında DHİ, Yunanistan’da saç nakli yapan bir firmadır. Direct Hair Implant” isimli firmanın baş harflerinden oluşmuştur. Bu firma implanter tekniğiyle işlem yapmaktadır. Şunu unutmayalım aslında DHİ saç ekimi diye bir yöntem yoktur. Ülkemizde de bu isimle adı yaygınlaşmıştır. Bu makalemize özel olmak üzere tekniğin ayrıntılarını açıklamak için bizde bu ismi kullanacağız.

DHİ Saç Ekimi Nedir?

DHİ saç ekimi, tükenmez kaleme benzer yaylı bir aletin Dr. Choi tarafından tanımlanmasından dolayı implanter pen kimi (kalem tekniği) adını almıştır. Bu yöntemi, normal FUE’den farklı kılan, deliklerin toplu şekilde açılmamasıdır. Bir tane delik açılırken, greft açılmış olan deliğe eş zamanlı olarak yerleştirilir. İmplanter uçlarında silindirik ve keskin iğne bulunmaktadır. Doğru uygulandığı takdirde en iyi yöntem diyebiliriz. DHİ Saç nakli öncesinde yapılacak işlemler, klasik FUE ekimiyle aynıdır. Ayrıca saç nakli nasıl yapılır isimli yazımızda genel fue saç nakli prensipleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

DHİ Saç Ekimi Nasıl Yapılır ?

Burada DHİ saç ekimi nasıl yapılır sorusunu cevabını 2 aşamada anlatacağız. İmplaneter pen, yukarıda belirttiğimiz gibi tükenmez kaleme benzer yaylı sistemle çalışan mekanik bir küçük aygıttır. Dış koruması teflondan yapılmış ve yaklaşık 130-140 dereceye kadar sterilizasyona dayanıklıdır. İç içe geçmiş 5-6 kompleks yapıda tükenmez kalemdir. En uçta köklerin yerleştirildiği iğne uçları bulunmaktadır. Bu, enjektör uçlarına benzer fakat dikey (vertical) iğne uçları yarıktır. Bunun nedeni saç greftlerinin ekimden önce bu yarıkların içine yerleştirilebilmeleri içindir. Senkronize ve hızlı bir şekilde uygulamanın yapılabilmesi için ekimde ortalama 4-6 implanter pen ihtiyacı vardır.

Tahmini Geçen Süre 6 saat

1-Saç Köklerinin Kaleme Yerleştirilmesi

Yardımcı personeller, seri şekilde petri kutularından saç köklerini alırlar. Kalemlerin en altında bulunan iğne uçları içerisine tek tek yerleştirirler. Yerleştirme sırasında, greftlerin kök kısmına asla dokunulmaz, en üst kısmından penset yardımıyla tutulur ve yarığın içine kaydırılarak yerleştirilir. Kökler implanter içerisinde kesinlikle uzun süre kalıp köklerin kurumasına izin verilmemelidir. Gerekirse yardımcı personel izotonik spreyle kalemleri ıslatılmalıdır.
Boş ve dolu kalemlerin değiş tokuşu sırasında doktor ve yardımcı personeller arasında tam koordinasyon olmalıdır. İğne batması şeklinde olabilecek kazaların önüne geçilmelidir. Şöyle ki, doktor boş kalemi, uç kendisine bakacak şekilde, masaya bırakır. Yardımcı personeller ise dolu kalemi, masa ve doktora paralel şekilde masaya bırakır. Boş ve dolu kalemler arasında en az 30-40 cm mesafe olmalıdır. Böylece, seri şekilde çalışılabilir hem de doktor ve yardımcı personellerin ellerinin çarpışması önlenebilir.
Başka bir çalışma şeklinde ise doktorun sadece el bileği hareket eder. Dirsekten doktorun kolu sabittir. Üçüncü yardımcı personel doktorun ön tarafında bulunur. Boş implanteri doktorun elinden alırken, dolu olanı aynı anda doktorun baş ve işaret parmağı arasına bırakır. Bu dhi saç nakli uygulamasının seri şekilde yapılmasına imkan verir. Ayrıca doktorun kol hareketinin azalmasından dolayı fazla yorulması da engellenmiş olur, performans artar

2- Kaleme Yerleştirilen Greftlerin Doktor Tarafından Ekimi:

Kalem uçları, uygun açıyla saçsız bölgeye yaklaştırılır. Deri iğne ucuyla delinir. Kalemin tepe kısmındaki basma kısmına basılır. İğnenin ucundan ittirilen ince tel, saç kökünün üst kısmından bastırarak kök içeri ittirilir. Eş zamanlı biçimde, iğne ucu yaylı sistem vasıtası ile deriden çıkartılmış olur ve ekim işlemi tamamlanır. Ekim sırasında hastanın boyun gergin olmamalıdır. Aksi takdirde damar basısından dolayı kanama artabilir.
Doktor kalemi eliyle rahat şekilde kavramalıdır. 3, 4 ve 5.parmaklar alttan ve arkadan kalemi kavrar ve destekler. Başparmak önden kalemi kavrar. Bu şekilde dolu implanter deriye batırılır. Kalem deriye girerken senkronize şekilde greft yerleştirilmelidir. İşaret parmağının ikinci ya da üçüncü boğumuyla eş zamanlı olarak kalemin tepesinden bastırılır. Böylece saç kökü deri içerisinde yuvasına bırakılmış olur. Yine senkronize şekilde greft deriye yerleştikten sonra kalem deriden hızla çıkartılır. Uygulamayı yapan doktor kısa zamanda bu ritme adapte olur ve saç ekimi otomatik ritme dönüşmüş olur.

Kalemle Saç Ekimi Sırasında Olabilecek Sıra Dışı Durumlar

DHİ saç ekimi, öyle teorikte anlattığımız gibi de kolay değildir. Operasyon bazen tere yağından kıl çeker gibi kolay giderken bazen istenmeyen durumlar olabilir. Şimdi bu durumlara ve çözüm yöntemlerine kısaca göz atalım

 • Kanama: Beklenenden fazla kanama varsa önce hastanın koltukta oturma pozisyonuna bakılır. Boyunda pozisyondan dolayı gerginlik varsa bu damarlara bası yapar ve kanama artar. Boyun pozisyonu değiştirildiğinde, kısa sürede kanamanın azalacağı görülebilir. Ön tarafa yapılan ekimlerde 45 derece, tepe bölgesine yapılan ekimlerde 60-70 derecelik oturma pozisyonu idealdir. Ayrıca iğne ucunun boyuna bağlı kanamanın artabileceğini yukarıda belirtmiştik.
 • Popping: Kalemle deriyi delip grefti yerleştirirken, etrafındaki yerleştirilmiş greftlerin basınçla dışarı atmasıdır. Bu, DHİ saç nakli sırasında istenmeyen bir durumdur. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi implanter uçlarının keskinliğinin azalmasıdır. Böyle bir durum varsa uçlar derhal yenileriyle değiştirilmelidir. İkincisi ise deri elastikiyetiyle ilgili olan durumdur. Bu en çok yaşlılarda, güneş ışığına aşırı maruz kalmış deride ve skarlı alanlara yapılan ekimlerde görülür. Bunun önüne geçmek için, iğne deriye batırılırken doğru gerdirme hareketi yapılmalıdır. Böylece ucun deriye yaptığı basınç azalır hem de derine gitmesi engellenir.

Yara İzi Üzerine Choi Saç Ekimi

 Yara ya da trafik kazası gibi nedenlerle skar üzerine DHİ saç ekimi yapılabilir. Skarlı bölgelere ekim yapmak, normal deri üzerine ekim yapmaktan farklıdır. Çünkü deri daha serttir ve kalemin deriye girmesi için fazla basınç gerekir. Bu durumda ise popping dediğimiz diğer ekilmiş köklerin atmasına neden olur. Skar üzerine önce dhi ile ekilecek ekilecek sayı kadar kanal açmayı doğru buluyoruz. Bu hypodermic bir iğne olabilir ya da boş implanter pen (kalem) olabilir.

Sonra , klasik DHİ yöntemiyle açılmış kanallar içine kökler yerleştirilir ve böylece atması engellenir.

DHİ Tekniği ile Neler Yapılabilir?

 1. Seyrek saçlar arasına girilip rahatlıkla saç sıklaştırma ile traşsız ve aralara saç ekimi işlemi yapılabilir.
 2. Sakaldan saç naklinde, en iyi neticeleri DHİ saç ekimi ile aldığımızı tespit ettik.
 3. Favori ve şakak bölgesi için bu yöntem en idealidir. Favori bölgesinde DHİ tekniği kullanımını başka bir makalemizde ayrıntılı açıklayacağız.
 4. Bayanlarda uygulanabilecek en iyi ekim türüdür. Bayanlarda saçlar tıraş edilmeden ekim yapılır.
 5. Kaş ekimi uygulamasında DHİ tekniği istisnasız en yöntemdir.. Açı tayini çok daha kolay ve 0,6 mm gibi çok ince uçlarla kaş ekimi yapılabilir. Kaş ekimi için dhi uygulamasının kendine has püf noktaları vardır. Bunları kaş ekimi adlı makalemizde ayrıntılı olarak açıkladık.
 6. Sakal nakli uygulamalarında açı tayini çok önemlidir. Bunun için DHİ saç ekimi ile en iyi sonuçları almak mümkündür.

DHİ Saç Ekimi Fiyatları Pahalı mıdır?

Evet DHİ saç ekimi fiyatları pahalıdır, maliyeti diğer tekniklere göre yüksektir. Bunun nedenlerini kısaca sıralayacak olursak;

 • Kalem yöntemi ekiminde kullanılan implanter uçları tek kullanımlıktır ve kesinlikle başka bir hastada kullanılmamalıdır. Ortalama 2500 greftlik DHİ operasyonunda ortalama 8-10 arası kalem ucu kullanılır. Minimum 8 adet uç kullanıldığını var sayarsak bir adet 25 dolardır. Toplamda ise 200 dolarlık sarf gerektirir. Klasik FUE ekiminde ise kanal açma maliyeti 10-20 kuruşluk jiletlerle yapılmaktadır. Ayrıca bir kalem maliyeti iğne ucu hariç 150 dolar civarındadır. Operasyonda ortalama 4-6 arası implanter pen kullanılmaktadır (Kalemin kendisi tek kullanımlık değildir.). Maliyet açsından klasik fue ile arasında belirgin fark vardır. Dolayısı ile kalemle ekim, sarf giderleri açısından pahalıdır.
 • DHİ saç ekimi için, kalifiye doktor ve kalifiye yardımcı personel gerektirir. Başarısız neticelerin en önemli nedeni doktor ve yardımcı personelin bu teknikteki bilgi ve deneyim eksikliğidir. Kalemlere yerleştiren yardımcı teknisyenlerin kalifiye olması gerektiğinden yardımcı personel maliyeti de yüksektir.
 • Doğru bulmasak da birçok merkez klasik yöntem ile günde 5000-6000 greft ekebildiklerini belirtmekteler. Kalemle saç naklinde bir seansta 2000-2500’den fazlasının ekilmesi doğru değildir. Dolayısıyla 5000-6000’lik operasyonun süresi 3 güne kadar sürebilir.
 • Açıkladığımız nedenlerden dolayı, DHİ yöntemi fiyat açısından, klasik FUE’ye göre pahalı olması normaldir. Web sitemizde yasal zorunluluktan dolayı dhi fiyat belirtemiyoruz. Kalemle ekim fiyatları için bizimle 0532 313 41 98 numaralı telefondan Whattsap yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

DHİ Saç Ekimi Yaptıranlar ve Yorumları?

Yukarıda belirttiğimiz gibi bu tekniğin avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. İnternet ortamında kısa bi araştırmayla DHİ saç ekimi yaptıranların yorumlarını bulabilirsiniz. Yerli ve yabancı birçok forum sitelerinde, Dr. Hakan Doğanay’ın  DHİ saç nakli öncesi sonrası sonuçları ve yorumlarını bulabilirsiniz. Aşağıda DHİ ekimi yaptıran hastamızın video röportajını izleyebilirsiniz. Youtube kanalımızdan diğer videoları izleyebilirsiniz.

Kalem Tekniğinii Araştırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

DHİ saç ekimi Türkiye de 2009 yılında ilk olarak Dr.Hakan Doğanay tarafından uygulanmıştır. Fakat son yıllarda sanki çok yeni teknikmiş gibi pazarlama taktikleri ile sunulmaya çalışılmaktadır. Bu teknikle saç nakli yaptırmayı düşünenlere birkaç tavsiyede bulunmak isteriz.

 • Kalem yöntemi içerisinde operasyonda aktif olarak doktor bulunuyor mu?. Bulunuyor ise bu konudaki deneyimi nedir?
 • Operasyon baştan sona kadar kalem tekniği ile mi yapılacak? Yoksa göstermelik bir kalem uygulaması mı olacak?
 • Yardımcı teknisyenlerin DHİ tekniğinde deneyimleri ne kadardır.? Bu deneyim ya da eğitimleri nerede almışlardır?
 • Bu teknikle yapılan öncesi ve sonrası sonuçları nelerdir, mümkünse yapılmış canlı örnekler var mıdır?
 • Kullanılan uçlar her hasta için tek kullanımlık mı ve steril kullanılmakta mıdır ?

DHİ Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

Kalemle saç ekimi, yukarıda anlattığımız gibi en iyi saç nakli yöntemlerinden birisidir. Klasik fueye göre birçok avantajları bulunmaktadır.

 1. Kanama kanal yöntemine göre çok azdır. Operasyon sonrası çok temiz bir görüntü ortaya çıkar. Ekim sonrası yıkama işlemine daha erken başlanabilir. DHİ saç ekiminde iyileşme süresi, kısadır.
 2. Çok ince uçlar ile çalışıldığından dolayı, saç diplerinde herhangi bir iz oluşmaz.
 3. Saç nakli operasyonunda doğallığı sağlayan en önemli kriterlerden birisi de doğru açı tayinidir. Kalem tekniği ile istenilen açılar çok kolaylıkla sağlanabilir. Dolayısı ile, gerçeğinden ayırt edilemeyen doğal görüntüler elde etmek mümkündür. Doğal olmayan sonuçların, kalem yönteminde görülme olasılığı düşüktür.
 4. Klasik fue ekiminde, greftlerin kuruma olasılığı choi tekniğine göre daha yüksektir.
 5. DHİ saç ekimi, doğru tekniklerle uygulandığında, klasik fue’ye göre kökler çok daha az hasar görür.
 6. İstenildiği takdirde oldukça sık ekim yapılabilir.
 7. Köklerin dışarıda bekleme süresi, bu yöntemle oldukça kısaltılabilir.
 8. Eş zamanlı ekim daha rahat yapılabilir. Saç kökü çıkartılıp hiç beklemeden ekilebilir.
 9. DHİ yönteminde deriyi delerek ekim yapılır. Klasik FUE tekniğinde ise, deri kesilerek ekim yapılır ve travma izi nispeten fazla görülür. Herkes hayatında en az 1 kere serum taktırmış ya da tahlil için kan vermiştir. İyileştikten sonra kolunuzda hiç iz gördünüz mü? Kalem yönteminin avantajını bu şekilde izah edebiliriz.
 10. Kanal ekimindeki gibi kanamayı azaltmak için adrenalin kullanımına ihtiyaç duyulmaz. Saçlı deriyi şişirmek için izotonik sıvı serum fizyolojik vermeye gerek olmaz. Bundan dolayı da ekim sonrası şişlik nispeten daha az görülür. Dolayısı ile adrenalin kullanımına bağlı nekroz gibi komplikasyonlar DHİ saç ekim hemen hemen hiç oluşmaz.
 11. Şok dökülme diğer yöntemlere göre nispeten daha az görülür. (Nedeni adrenalin kullanılmamasıdır)

DHİ Saç Ekimi Dezavantajları Nelerdir?

DHİ saç ekimi işleminde avantajlar olduğu gibi dezavantajları da vardır. Bu dezavantajları inceleyim

 1. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı, DHİ saç ekimi çok yüksek düzeyde teknik bilgi ve deneyim gerektirir. Birçok püf noktaları vardır. Bu püf noktaları bilmeyen kimsenin yaptığı işlemden sonra olumsuz sonuçlar ortaya çıkması yüksek ihtimaldir.
 2. Diğer saç ekim türlerine göre maliyet açısından pahalıdır.
 3. Ekimi yapan tek doktor olmalıdır. Kanal ekimlerinde ise, sağdan soldan ve tepeden üç kişi kökleri yerleştirebilir. İmplanter pen ekiminde ise ekimi yapan tek doktordur. Bir seansta ortalama 2000-2500 greftin üzerinde ekim yapılması doğru değildir.

Sık Sorulan Sorular

Şimdi bu konuda merak edilen sorulardan bazılarını kısmını cevaplayalım.

DHİ Tekniği FUE’den dahamı iyidir?

Bu soruya kısaca evet diyebiliriz. DHİ yönteminin FUE ye göre birçok üstünlükleri vardır. Bunları aşağıda açıklayacağız. En önemli avantajları tıraşsız ekim yapma ve sık ekim yapılabilme imkanıdır.

DHI Saç Ekimi Ağrılı mıdır?

Ekimden öncesi lokal anestezi yapılır. Anestezi sonrasında ağrı duyulmayacaktır.

FUE mi DHİ mi?

Dr. Hakan Doğanay saç ekimine 2003 yılında Fut yöntemiyle başlamış, 2006-2009 yılları arasında FUE ile devam etmiştir. 2009 yılından bu yana ise kalemle ekim yapmaktadır. Bunun nedeni ise DHİ ile kişilerin mutlu olma yüzdesinin FUE ye göre yüksek olmasından dolayıdır.

DHİ Saç Ekiminde İyileşme Süresi Nedir?

Dhi ekimlerinde FUE’ye göre iyileşme süresi daha kısadır. Bunun nedeni ise DHİ yönteminde adrenalin kullanılmaz toplu olarak kanal açma işlemi yapılmaz ve yara çabuk iyileşir.

Choi Saç Ekimi Nedir?

DHİ’nin diğer adıdır. Bunu Dr.Choi ilk uyguladığından dolayı bu doktorun adıyla choi yöntemi olarak anılmaktadır. İmplanter kalemlerle bir tane kanal açılır sonrada eş zamanlı olarak saç kökü yerleştirilir.

DHİ Pro Saç Ekimi Nedir ?

Bu tıp literatüründe olmayan uydurma bir terimdir. Tamamen pazarlama taktiği ile geliştirilmiş müşteri çekmek için yapılan senaryo bir terimdir. Bu tür uydurmalara kulak asmamanızı tavsiye ederiz.

4 thoughts on “DHI Saç Ekimi | Kalem Tekniği”

 1. Hocam iyi günler dhi yi arastiriyirorum fue te gore çok mantıklı geldi, acaba bu yöntemde hic sac kesmeden ekim yapmak mümkün müdür, birde dhi yottemi fiyat bilgisi verebilir misiniz

  1. Merhabalar, saçların tamamını ya da kısmi olarak traşlamadan bu yöntemle ekim yapmak mümkündür. Ayrıca traşsız ekim isimli yazımızda bunun nasıl yapılabileceğini ayrıntılı olarak yazdık. Bizimle iletişime geçip resimlerinizi gönderdiğiniz takdirde, size olası bir traşsız işlem planı ve fiyatlar hakkında bilgi verebiliriz.

 2. Bana 2000-2600 greft sac ekimi gerekli oldugu soylendi sikilastirmak icin ben dhi yontemi ile ne kadar tutacagini ogrenmek istiyorum.kolay gelsin

  1. Merhabalar web sitesi üzerinden fiyat belirtmemiz yasal olarak mümkün değildir. Öncelikle bize iletişim sayfamız üzerinden fotoğraflarınızı gönderirseniz size fiyat hakkında yardımcı olabiliriz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top