dhi saç ekimi

Dhi Saç Ekimi

Dhi Saç Ekimi, (Kalem Yöntemiyle Saç ekimi) 1990 yılların başında Dr. Young Choi tarafından tasarlanmış ve dünyada uzun yıllardır özellikle Uzak Doğu Asya da yaygın olarak kullanılan bir greft yerleştirme tekniğidir. Değişik isimlendirmeler olmuştur. Choi pen saç ekimi, hair implanter pen, hair transplanter gibi isimlendirmeler bunlardan sayılabilir. Bir diğer adı da no touch hair transplant (saç köklerine dokunmadan ekim) olarak geçer. Ülkemizde kalem tekniği ile saç ekiminin öncüsü Dr. Hakan Doğanay dır. 2009 yılından beri bu yöntemi yaygın bir şekilde uygulamaktadır.

Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan bu yöntem ne yazık ki DHİ saç ekimi tekniği gibi yanlış bir adlandırma ile tanımlanmaktadır. Aslında DHİ, Yunanistan’da saç nakli yapan “Direct Hair Implant” isimli firmanın baş harflerinden oluşmuştur. Bu firma kalem saç ekimi tekniğiyle işlem yapmaktadır. Şunu unutmayalım aslında DHİ saç ekimi diye bir yöntem yoktur. Maalesef ülkemizde de bu isimle adı yaygınlaşmıştır. Bu makalemize özel olmak üzere tekniğin ayrıntılarını açıklamak için bizde bu ismi kullanacağız.

2009 yılından bu yana uyguladığımız kalem yöntemiyle saç ekimi, FUE ile özdeşleştiğinde mükemmel sonuçlar ortaya çıkmıştır. Zaten FUE’nin yaygınlaşmasıyla dhi tekniği de hızla ivme kazanmaya başlamıştır. Ama şunu unutmamak gerekir Dhi saç ekimi, FUE’ye has bir uygulama değildir, uzun yıllardır FUT saç nakli uygulamasında da başarı ile uygulanmıştır. Maalesef günümüze kadar çok az sayıda doktor tarafından bu yöntemle başarı sağlanabilmiştir. Bunun nedeni, bu yöntemin bazı püf noktalarının olması ve detaylı bir teknik bilgi gerektirmesidir. Ayrıca kullanılan malzemelerin, diğer yöntemlere göre daha pahalı olması bu tekniğin fazlaca bilinmemesine neden olmuştur.

Dhi Saç Ekimi Nedir?

Dhi saç ekimi, tükenmez kaleme benzer yaylı bir aletin Dr. Choi tarafından tanımlanmasından dolayı implanter pen saç ekimi (kalem tekniği) adını almıştır. Dhi yöntemi diğer ekim yöntemi olan kanal açma yönteminden farklı kılan, deliklerin toplu olarak açılmamasıdır. Bir tane delik açılırken bir tane de greft açılmış olan deliğe eş zamanlı olarak yerleştirilir. Kalem uçlarında silindirik ve keskin iğne bulunmaktadır. Diğer yöntemlerle kıyaslandığında ve doğru uygulandığı takdirde en iyi saç ekimi yöntemi olarak adlandırılması hiç de yabana atılacak bir durum değildir. Dhi Saç ekimi öncesinde yapılacak işlemler. klasik yöntemlerle aynıdır,ekstradan bir hazırlık gerekmez. Ayrıca saç nakli nasıl yapılır isimli yazımızda genel fue saç nakli prensipleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kalem Yöntemi ile Saç Ekimi Hakkında Teknik Bilgiler ve Kalem Çeşitleri

En iyi saç ekim tekniği olan kalem tekniğiyle saç ekimi, doğru uygulandığı takdirde oldukça yüz güldürücü sonuçlar verirken bir o kadar da derin teknik ayrıntıları da bilmeyi gerektirir. Eğer bu teknik ayrıntılar doğru bilinmez ise, bu sefer de hatalı sonuçların ortaya çıkması olasıdır.

Saç naklinde uygulanan implanterleri öncelikle 2 ana gruba ayırabiliriz.

 • 1) Sharp Needle İmplanter ( Keskin İğne Uçlu )

Türkiye’de satışı yapılan saç ekim kalemlerinin tamamı bu gruptadır. Del ve yerleştir (stick and place) tekniğiyle uygulanır.5 sharp needle implanter bulunmaktadır.

 1. Choi İmplanter Pen: Türkiye’de ilk satışa sunulan türüdür. Bu markanın Türkiye’de ilk olmasından dolayı dhi tekniği, choi saç ekimi tekniği olarak da bilinmektedir.
 2. KNU İmplanter
 3. Lion İmplanter Pen : İğne ucu yarıkları nispeten diğerlerine öre biraz daha geniştir.
 4. OKT İmplanter Pen: Son yıllarda Türkiye piyasasına girmiştir.Bu dört implanterin Türkiye’de tedarikçileri vardır.
 5. HWANG İmplanter : Derinlik kontrolü (stoper) bulunan tek keskin uçlu implanterdir. Türkiye’de bulunmamaktadır. İçten ve dıştan bilenmiştir. En keskin uçlu implanterdir. İğne duvarı kalınlığı en ince olanıdır.

Bu markaların tedarikçileri ülkemizde bulunmaktadır. (Hwang Dışında). Piyasaya ilk giren Choi İmplanter Pen’dir. Ülkemizde bu yöntem choi implanter saç ekimi olarak da adlandırılmaktadır. Bu kalemlerin arasında ufak ayrıntılar bulunmasına rağmen temel çalışma prensipleri aynıdır.

saç ekim kalemi

Yukarıdaki resimde klasik keskin uçlu implanter ve huwang imlanter (derinlik kontrolü olan) görmektesiniz.

 • 2) Dull Needle İmplanter (DNI Künt İğne Uçlu)

Türkiye’de henüz satışı yoktur. Künt uçludur. İğne ucu yarıkları daha geniştir. Kanallar önceden açılır, daha sonra açılan kanallara, kökler kalem aracılığıyla yerleştirilir. Dr. Koray Erdoğan’ın tasarladığı K.E.E.P implanteri bu grup içine sokabiliriz. Aslında klasik dull needle implanterden bazı yönlerden dolayı ayrılır. İğne içerisindeki greft penset yardımıyla manuel olarak yuvaya yerleştirilir.

 • Sharp ve Dull Needle İmplanter Arasındaki Farklar

Sharp ve Dull Needle İmplanterler arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu farkları bir tablo içerisinde özetleyebiliriz.

Sharp Needle İmplanter ( Keskin Uçlu)Dull Needle İmplanter ( Künt Uçlu
Greft YerleşimiStick and place (del ve yerleştir) yöntemiÖnceden açılmış delikler içine ekim yapılır
İğne Kesi Boyutuİğne boyutuyla aynıdır.Açılmış delik boyutundan daha küçük olabilir. Örnek, 0,9 mm lik kanal için 0,8 mm iğne
Yoğunluk (Density)Greft yerleştirilirken belirlenirGreft yerleştirilmeden önce belirlenir
Ekim SüresiHızlıNispeten daha yavaş
İğne Uç Değişimiİğne körelirse değişmesi gerekirİğne değişimine gerek yok
Kanama ve Köklerin AtmasıDaha azBiraz daha fazla
İğne Yarık ÇapıDar. Genellikle 0,2 mmDaha Geniş (Genellikle 0,35 mm)
Stoper (Derinlik Kontrolü)Hwang İmplanter dışındakilerde yoktur.
Yoktur.
Avantajlar /DezavantajlarUzun greftlerde greftin üst kısmı yarıktan dışarı çıkartılmalıdır. Aksi takdirde greft ezilmesi oluşabilir. Şişman greftlerde dar kanaldan dolayı yerleştirirken greftler hasar görebilirTravma riski daha düşüktür

Kalemlerin sterilizasyonu için kimyasal dezenfektan (Saydex) ya da mümkünse Etilen Oksit tercih edilmelidir. Otoklav ya da etüv gibi kuru hava sterilizatörleri iğne yapısını ve keskinliğini bozduğu için tercih etmiyoruz.

İmplanter Pen (Kalem) Nasıl Bir Alettir Nasıl Uygulanır ?

Burada sadece dhi ile yapılan saç ekim safhasını anlatacağız. Greft alım konusunu FUE tekniği ile saç ekimi adlı makalemizde açıkladık.

Bu yöntemi uyguladığımız implaneter pen, yukarıda belirttiğimiz gibi tükenmez kaleme benzer yaylı bir sistemle çalışan mekanik bir küçük aygıttır. Dış koruması teflondan yapılmış ve yaklaşık olarak 130-140 dereceye kadar sterilizasyona dayanıklıdır. İç içe geçmiş 5-6 kompleks yapıda bir tükenmez kalemdir. En uçta greftlerin yerleştirildiği iğne uçları bulunmaktadır. Bu iğne uçları enjektör iğnelerine benzer fakat dikey (vertical olarak) iğne uçları yarıktır. Bunun nedeni saç greftlerinin ekimden önce bu yarıkların içine yerleştirilebilmeleri içindir. Senkronize ve hızlı bir şekilde uygulamanın yapılabilmesi için bir operasyonda, ortalama 4-6 implanter pen denilen kaleme ihtiyaç duyulmaktadır.

Dhi saç ekimi nasıl yapılır?sorusunu 3 aşamada cevaplandıracağız.

 • 1 ) Saç Köklerinin Kaleme Yerleştirilmesi Bir ya da iki yardımcı personel tarafından seri bir şekilde petri kutularından alınan saç kökleri kalemlerin en altında bulunan iğne uçları içerisine tek tek yerleştirilir. Yerleştirme işleminde, greftlerin kök kısmına asla dokunulmaz, greftlerin en üst kısmından bir penset yardımıyla tutulur ve yarığın içine kaydırılarak yerleştirilir. Greftler kalem içerisinde kesinlikle uzun süre kalıp köklerin kurumasına izin verilmemelidir. Gerekirse bir yardımcı personel izotonik spreyle kalemleri ıslatılmalıdır.
 • 2) Boş ve Dolu Kalemlerin Değiş Tokuşu Boş ve Dolu Kalemlerin değiş tokuşu sırasında doktor ve yardımcı personeller arasında tam bir koordinasyon olmalı iğne batması şeklinde olabilecek kazaların önüne geçilmelidir. Şöyle ki, doktor boş kalemi, iğne ucu kendisine bakacak şekilde, masaya bırakır. Yardımcı personeller ise dolu kalemi, masa ve doktora paralel şekilde masaya bırakır. Boş ve dolu kalemler arasında en az 30-40 cm mesafe olmalıdır. Böylece dhi saç ekimi sırasında, seri bir şekilde çalışılabilir hem de doktor ve yardımcı personellerin ellerinin çarpışması önlenebilir.

Başka bir çalışma şeklinde ise doktorun sadece el bileği hareket eder. Dirsekten doktorun kolu sabittir. Üçüncü yardımcı personel doktorun ön tarafında bulunur. Boş kalemi doktorun elinden alırken, dolu olan kalemi de aynı anda doktorun baş ve işaret parmağı arasına bırakır. Bu dhi saç ekimi uygulamasının daha seri bir şekilde yapılmasına imkan verir. Ayrıca doktorun kol hareketinin azalmasından dolayı daha çok yorulması da engellenmiş olur, performans artar

 • 3) Kaleme Yerleştirilen Greftlerin Doktor Tarafından Ekimi Greftlerin yerleştirildiği iğne uçları, uygun açıyla saçsız bölgeye yaklaştırılır ve deri iğne ucu tarafından delinir, kalemin tepe kısmındaki basma kısmına basılır. İğnenin ucundan ittirilen ince bir tel, saç kökünün üst kısmından bastırarak greft içeri ittirilir. Böylece greft saçsız bölgeye yerleştirilmiş olur. Eş zamanlı olarak iğne ucu yaylı sistem vasıtası ile deriden çıkartılmış olur böylece bir saç greftinin ekim işlemi tamamlanır. Ekim sırasında hastanın boyun gergin olmamalıdır. Aksi takdirde damar basısından dolayı kanama artabilir.

Doktor kalemi eliyle rahat bir şekilde kavramalıdır. 3, 4 ve 5.parmaklar alttan ve arkadan kalemi kavrar ve destekler. Başparmak önden kalemi kavrar. Bu şekilde dolu kalem deriye batırılır. Kalem deriye girerken senkronize bir şekilde greft yerleştirilmelidir. İşaret parmağının ikinci ya da üçüncü boğumuyla eş zamanlı olarak kalemin tepesinden bastırılır ve greft deri içerisinde yuvasına bırakılmış olur. Yine senkronize bir şekilde greft deriye yerleştikten sonra kalem deriden hızla çıkartılır. Uygulamayı yapan doktor kısa zamanda bu ritme adapte olur ve dhi saç ekimi otomatik ritme dönüşmüş olur.

Dhi Saç Ekimi ve 7 Altın Püf Nokta

Kalem tekniği ile saç ekimi uygulamasında başarıyı hayati derecede etkileyen bazı püf noktalar vardır. Bu püf noktaları, yıllar süren deneyimlerimiz sonucunda yazılı metin olarak sunmayı, saç ektirmek isteyen kişiler için bu tekniğin başarısı adına borç bildik . Bu püf noktalarını 7 ana başlık altında toplamayı uygun gördük. Şimdi bunlara kısaca göz atalım.

1- İğne Uçlarının Çapı

Bütün markaların piyasada 0,6 mm ile 1,8 mm arasındaki çaplarda iğne uçları bulunmaktadır. Biz dhi saç ekimi uygulamalarımızda 0.6, 0.8 ve 1 mm uçları kullanmaktayız. Daha büyük uçların dhi yönteminde yeterli sıklık ve doğal görünüm için bir katkı sağlayacağına inanmıyoruz. Bu iğne çaplarının kullanım şeklini sıralayacak olursak,

 • 0,6 mm: Genelde kaş ekiminde ve çok ince telli saçlarda tekli greftler için kullanılır.
 • 0,8 mm: 1 li ve 2 li saç kökleri için kullanılmaktadır.
 • 1 mm: 2-3-4 lü çoğul greftler için kullanmaktayız.

İğne uçlarının bu çaplarına göre, üretim yapan firmalara göre değişmekle beraber kalemlerin tepe kısımlarında yeşil, kırmızı, mavi pembe renkler bulunmaktadır. Bu renkleri çapların ayrımında bize kolaylık sağlar.

Aşağıda ülkemizde bulunan keskin uçlu saç ekim kalemlerinden örnekler görmektesiniz. İğne uçları 0.6, 0.8 ve 1 mm lik uçlarıdır.

saç ekimi kalemleri

Tedarikçiler tarafından 1,8 mm’ye kadar uçlar üretilmektedir. FUE yönteminde kanaatimizce 1 mm’den daha geniş uçlar uygun değildir.

Ortalama olarak bir kalem iğnesi ile 700-1000 arası greft ekilebilir. Fakat bu sayı kişiye göre değişir. Derinin elastikiyeti burada önemlidir. Eğer ekim yaparken, iğne batırıldığında deride bombeleşme oluyorsa ve diğer greftlerin aşırı atmasına neden oluyorsa iğne ucu değiştirilmelidir. Zaten bir operasyon sonunda iğne ucu keskinliği kaybolacaktır.

2- İğne Yarıklarının Genişliği

Çok dar yarıklar olan iğne uçlarında saç greftlerinin iğneye yerleştirilirken hasara uğraması ihtimali vardır. Aşırı geniş olması durumunda ise yerleştirilen greftin daha ekim işlemi yapılmadan düşme ihtimali vardır. Yarık genişlikleri 0,2 mm-0,35 mm arasında değişmektedir.

Aşağıdaki resimde 3 ayrı firmanın 1 mm çapındaki iğne uçlarının yüksek çözünürlükteki büyütülmüş hallerini görüyorsunuz. 1 numaralı iğne ucunun yarık genişliği ve bevel adı verilen saç kökünün iğne içindeki kavrama alanı diğerlerine göre daha geniştir. Biz bu durumun greft sağlığı açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki bu dhi saç ekimi iğnelerinin markalarını açıklamak burada doğru olmaz.

dhi saç ekimi iğneleri

3- Kalem İğnesinin Boyu

Derinlik bir saç greftinin yerleştirilmesi konusundaki en önemli durumlardan bir tanesidir. Bazı implanterlerde derinlik kontrolü bulunmaktadır. İğne uzunluğu saç greftlerinin boyuna göre önceden mutlaka gözden geçirilmeli, iğne uçlarının boyu mutlaka ayarlanmalıdır. Saç greftlerinin boyuna göre ekimden önce mutlaka bu derinlik kontrolü gözden geçirilmelidir.

Kalem iğnesinin boyu standart olarak 7 mm civarındadır. Saç grefti boyuna göre bu uzunluk azaltılır yada arttırılır. Eğer beklenenden fazla bir kanama var ise iğne boyu fazla demektir. Bu boy kısaltılmalıdır. Standart olan 7 mm iğne boyunu 6,5 ya da 6 mm indirdiğimizde kanamanın ciddi oranda azalacağını görebiliriz. Eğer boyu gereğinden fazla kısalttığımız takdirde ise, greftler yeterli derinliğe ulaşamayacak ve havada kalacaktır greftlerin dışarı çıkma olasılığı doğar. Normalden fazla derinliğe ekilen greftler ise, ya çıkmayacak ya da kıvırcık bir görünümde çıkmaya neden olacaktır.

İğne boyu ile greft boyu arasında matematiksel bir orantı kurulmalıdır. Greft boyuna göre iğne boyutu ortalama % 25-30 fazla olmalıdır. Örnek verecek olursak;

 • Greft Boyu 6 mm ise-> İğne Boyu 8 mm (%25 artış )
 • Greft Boyu 5 mm ise-> İğne Boyu 7 mm
 • Greft Boyu 4 mm ise-> İğne Boyu 6 mm (%33 artış ) olmalıdır.

Tecrübeli bir hekim bu oranı çok rahatlıkla birkaç denemeden sonra ayarlayabilir.

4- Saç Greftini Deri Altına İttiren Telciğin Uzunluğu

Bu telcik, kesinlikle teflon sarmalın ucundan dışarı taşmamalıdır. Bu telcik, tepeden bastırıldığında dışarı çıkarsa ve dışarıdan görülüyorsa, saç greftinin en üst kısmına değil, direk greft kısmına temas edecek ve saç köküne hasar verecek demektir. Mutlaka bu tel dışarıdan bakıldığında görülmemelidir. Çok yukarıda da olmamalıdır. Teflon koruyucunun hizasında olmalıdır. Aşağıdaki resme baktığımızda bunu daha net açıklamış oluruz.

choi kalem teknigi

5- İğnenin Deriye Yerleştirilmesi ve İğnenin Gireceği Derinlik

Bu stopper (derinlik kontrolü) olan implanterlerde sorun değildir. Derinlik kontrolü olmayanlarda ise, İğne sonuna kadar deriye kesinlikle sokulmamalıdır. Yaklaşık deriye 1 mm kalacak durumda stoplanıp deriye girişi durdurulmalıdır. Aksi durumda saç greftinin normalden daha fazla derinliğe yerleştirilme durumu vardır. Bu zamanla kazanılan ve deneyim gerektiren bir durumdur. Saç greftini yerleştirirken, senkronize olarak eş zamanlı kalemi de deriden dışarı çıkmayı gerektirir. Ülkemizde bulunan implanter kalemlerde bildiğimiz kadarı ile derinlik kontrolü bulunmamaktadır. Bu senkronizasyon zamanla kazanılacak bir deneyimi gerektirir. Şunu unutmayalım gereğinden fazla derinliğe yerleştirilen greftin çıkma ihtimali zayıftır.

Greftlerin çok derine yerleştirilmesinde ortaya çıkabilecek olasılıklar şunlardır.

 1. Folikülit ve Kist: Saç diplerinde küçük iltihaplanmalar ve kist denilen yağ bezeleri oluşabilir.
 2. Saçların kıvırcık çıkması
 3. Saç diplerinde çukur şeklinde izler
 4. Operasyon sırasında kanamada artış
 5. Saç çıkma yüzdesinde azalma

Görüldüğü gibi; dhi saç ekimi yönteminde doğru bir derinlik kontrolü, operasyonun en önemli aşamalarından birisidir.

6. Greft Yerleştirirken İğne Ucunun Yönü

Bu konuda deneyimlerimize göre iğnenin yarık kısmının aşağı bakması (yani deriye bakması) başarı ihtimalini daha da arttırmaktadır. Bu şekilde iğnenin sivri kısmı deriye batırılırken, eş zamanlı olarak iğne açısının bir miktar daha yatay hale getirilmesi sağlanır. Hem de iğne ucunun derinlik olarak daha kontrollü olarak batırılabilir. Ayrıca daha yatay bir açıyla girilmesinden dolayı saç greftinin birleşeceği yağ dokusu ve kılcal damar dokusu ile tam bir uyum içerisinde birleşeceğini gösterir. Skarlı alanlarda ve verteks bölgesinde iğnenin çevrilerek sokulması derinlik kontrolü açısından daha avantajlı olacaktır.

7. Derinin Gerdirilmesi

Kalem tekniği ile saç ekimi yaparken implanter pen iğnesinin batırılması sonucunda bir basın oluşacaktır. Oluşan bu basınçla, yerleştirilen diğer saç greftlerinin atması (popping) olasıdır. Bu durumu minimuma indirmek için ekim esnasında doktorun yanındaki diğer yardımcı personel tarafından saçlı deriyi gerdirmek gerekir. Yardımcı personel önden, doktor ise ekim yapılan bölgenin arkasından deriyi gerdirir. Özellikle ön bölgelere yapılan ekimlerde gerdirme daha da önemlidir. Ayrıca yapılan gerdirme ile, greftlerin giriş açısı daha da düşürülür ve daha yatık bir dhi saç ekimi uygulamasına imkan verir.

Kalemle Saç Ekimi Sırasında Olabilecek Sıra Dışı Durumlar

Dhi saç ekimi, öyle teorikte anlattığımız gibi de kolay değildir. Operasyon bazen tere yağından kıl çeker gibi kolay giderken bazen istenmeyen durumlar olabilir. Şimdi bu durumlara ve çözüm yöntemlerine kısaca göz atalım

 • Kanama: Beklenenden fazla kanama varsa önce hastanın koltukta oturma pozisyonuna bakılır. Boyunda pozisyondan dolayı gerginlik varsa bu damarlara bası yapar ve kanama artar. Boyun pozisyonu değiştirildiğinde, kısa sürede kanamanın azalacağı görülebilir. Ön tarafa yapılan ekimlerde 45 derece, tepe bölgesine yapılan ekimlerde 60-70 derecelik oturma pozisyonu idealdir. Ayrıca iğne ucunun boyuna bağlı kanamanın artabileceğini yukarıda belirtmiştik.
 • Popping: Kalemle deriyi delip bir greft yerleştirirken, etrafındaki yerleştirilmiş greftlerin basınçla dışarı atmasıdır. Dhi saç ekimi sırasında istenmeyen bir durumdur. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi iğne uçlarının keskinliğinin azalmasıdır. Böyle bir durum varsa uçlar derhal yenileriyle değiştirilmelidir. İkincisi ise deri elastikiyetiyle ilgili olan bir durumdur. Bu en çok yaşlılarda, güneş ışığına aşırı maruz kalmış deride ve skarlı alanlara yapılan ekimlerde görülür. Bunun önüne geçmek için, iğne deriye batırılırken doğru bir gerdirme hareketi yapılmalıdır. Ayrıca iğne önce çok hafif bir şekilde deriyi deler, sonra daha da yatık bir şekilde iğne deri içerisinde ilerletilir. Böylece iğne ucunun deriye yaptığı basınç azalır hem de iğnenin daha derine gitmesi engellenmiş olur.

Yara İzi Üzerine Dhi Saç Ekimi

Dhi saç ekimi yöntemiyle operasyon yaptırmak isteyenlerden bir kısmı da, eski FUT izi üzerine, yada geçirilmiş trafik kazası ameliyat gibi izlerin üzerine ekim yaptırmak isterler. Skarlı bölgelere ekim yapmak, normal deri üzerine ekim yapmaktan farklıdır. Çünkü deri daha serttir ve iğnenin deriye girmesi için daha fazla basınç gerekir. Bu durumda ise popping dediğimiz diğer ekilmiş greftlerin atmasına neden olur. Skar üzerine önce iğne ucu ile ekilecek greft kadar kanal açmayı daha doğru buluyoruz. Bu hypodermic bir iğne olabilir ya da boş bir implanter pen (kalem) iğnesi ile olabilir. Tabi burada delik açılırken açıların doğru bir şekilde açılması ve greft boyuna uyumlu derinlikte deliklerin açılması şarttır.

Daha sonra klasik dhi saç ekimi yöntemiyle açılmış kanallar içine greftler yerleştirilir. Böylece greftlerin atması engellenir ve daha kolay bir şekilde ekim tamamlanmış olur.

Dhi Tekniği ile Neler Yapılabilir?

 1. Seyrek saçlar arasına girilip rahatlıkla sıklaştırma ve tıraşsız saç ekimi işlemi yapılabilir.
 2. Sakaldan saç ekimi işleminde de, en iyi sonuçları dhi saç ekimi ile aldığımızı tespit ettik.
 3. Favori ve şakak bölgesine saç ekimi içinde bu yöntem en idealidir. Favori bölgesinde dhi tekniği kullanımını başka bir makalemizde ayrıntılı olarak açıklayacağız.
 4. Bayanlarda uygulanabilecek en iyi yöntemdir. Bayanlarda saçlar tıraş edilmeden ekim yapılır.
 5. Kaş ekimi uygulamasında dhi saç ekimi istisnasız en iyi yöntemdir. Açı tayini çok daha kolay ve 0,6 mm gibi çok ince uçlarla kaş ekimi yapılabilir. Kaş ekimi için dhi yönteminin kendine has püf noktaları vardır. Bunları kaş ekimi adlı makalemizde ayrıntılı olarak açıkladık.
 6. Sakal nakli uygulamalarında açı tayini çok önemli olduğu için dhi saç ekimi ile en iyi sonuçları almak mümkündür.

Dhi Saç Ekimi Fiyatları Pahalı mıdır?

Evet dhi saç ekimi fiyatları pahalıdır, maliyeti diğer yöntemlere göre daha yüksektir. Bunun nedenlerini kısaca sıralayacak olursak;

 • Kalem yöntemi ekiminde kullanılan implanter iğne uçları tek kullanımlıktır. Bir iğne ucu kesinlikle başka bir hastada kullanılmamalıdır. Zaten kullanılmak istense de pek kullanmak mümkün değildir. Çünkü iğne uçlarının keskinliği belli bir greft ekiminden sonra azalır ve yeni uç kullanımı gerekmektedir. Ortalama 2500 greftlik bir dhi saç ekimi operasyonunda ortalama 8-10 arası iğne ucu kullanılır. Minimum 8 iğne ucu kullanıldığını var sayarsak bir iğne ucu 25 dolardır. 8 tane iğne ucu ise 200 dolarlık bir sarf gerektirir. Kanal yönteminde (FUE) ise kanal açma maliyeti 10-20 kuruşluk jiletlerle yapılmaktadır. Ayrıca bir kalem maliyeti iğne ucu hariç 150 dolar civarındadır. Operasyonda ortalama 4-6 arası implanter pen kullanılmaktadır (Kalemin kendisi tek kullanımlık değildir. İğne uçları tek kullanımlıktır). Maliyet açsından klasik fue ile arasında belirgin bir fark vardır. Dolayısı ile kalem yöntemi sarf giderleri açısından klasik yöntemlere göre daha pahalıdır.
 • Dhi saç ekimi için, kalifiye doktor ve kalifiye yardımcı personel gerektirir. Bu yöntemde başarısız sonuçların en önemli nedeni operasyona giren doktor ve yardımcı personelin bu teknikteki bilgi ve deneyim eksikliğidir. Greftleri kalemlere yerleştiren yardımcı teknisyenlerin kalifiye olması gerektiğinden yardımcı personel maliyeti de daha yüksektir.
 • Doğru bulmasak da birçok merkez klasik yöntem ile bir günde 5000-6000 greft ekebildiklerini belirtmekteler. Kalem yöntemiyle saç ekiminde bir seansta 2000-2500 greftten fazlasının ekilmesi doğru değildir. Dolayısıyla 5000-6000 greftlik bir operasyon süresi 3 güne kadar sürebilir.
 • Açıkladığımız nedenlerden dolayı, dhi saç ekimi fiyat açısından, klasik yönteme göre bir miktar daha pahalı olması normaldir. Web sitemizde yasal zorunluluktan dolayı dhi fiyat belirtemiyoruz. Fiyatlar hakkında bilgi almak için bizimle 0532 313 41 98 numaralı telefondan Whattsap yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Dhi Saç Ekimi Yaptıranlar Neler Düşünüyor?

Yukarıda belirttiğimiz gibi bu tekniğin avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. İnternet ortamında kısa bi araştırmayla dhi saç ekimi yaptıranların yorumlarını bulabilirsiniz. Yerli ve yabancı birçok forum sitelerinde, Dr. Hakan Doğanay’ın  dhi saç ekimi sonuçlarını ve yorumlarını bulabilirsiniz. Aşağıda ekim yaptırmış bir hastanın video röportajını izleyebilirsiniz. Youtube kanalımızdan diğer videoları izleyebilirsiniz.

Kalem Yöntemini Araştırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Dhi saç ekimi Türkiye de 2009 yılında Dr. Hakan Doğanay tarafından uygulanmaya başlanmış olup son yıllarda sanki çok yeni bir teknikmiş gibi pazarlama taktikleri ile sunulmaya çalışılmaktadır. Bu teknikle saç nakli yaptırmayı düşünenlere birkaç tavsiyede bulunmak isteriz.

 • Kalem yöntemi içerisinde operasyonda aktif olarak doktor bulunuyor mu?. Bulunuyor ise bu konudaki deneyimi nedir?
 • Operasyon baştan sona kadar kalem tekniği ile mi yapılacak yoksa göstermelik bir kalem uygulaması mı olacak?
 • Yardımcı teknisyenlerin dhi tekniği ile saç ekimi işleminde deneyimleri ne kadardır.? Bu deneyim ya da eğitimleri nerede almışlardır?
 • Bu teknikle yapılan dhi saç ekimi öncesi ve sonrası sonuçları nelerdir, mümkünse yapılmış canlı örnekler var mıdır?
 • Kullanılan iğne uçları her hasta için tek kullanımlık olarak steril olarak kullanılmakta mıdır ?

Dhi Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

Kalem yöntemi ile saç ekimi yöntemi yukarıda anlattığımız gibi en iyi saç ekimi yöntemlerinden birisidir. Klasik fue yöntemine göre birçok avantajları bulunmaktadır.

 1. Kanama kanal yöntemine göre çok daha azdır. Operasyon sonrası çok temiz bir görüntü ortaya çıkar. Ekim sonrası yıkama işlemine daha erken başlanabilir. Dhi saç ekiminde iyileşme süresi, diğer yöntemlere göre daha kısadır.
 2. Çok ince iğne uçları ile çalışıldığından greftlerin ekildiği saç diplerinde herhangi bir iz oluşmaz.
 3. Bir saç nakli operasyonunda doğallığı sağlayan en önemli kriterlerden birisi de doğru açı tayinidir. Kalem yöntemi ile saç ekimi uygulamasında istenilen açılar çok kolaylıkla sağlanabilir. Dolayısı ile, gerçeğinden ayırt edilemeyen doğal görüntüler elde etmek mümkündür.
 4. Klasik fue yönteminde, greftlerin kuruma olasılığı kalem yöntemine göre daha yüksektir.
 5. Dhi saç ekimi yöntemi, doğru tekniklerle uygulandığında, klasik fue yöntemine göre kökleri yerleştirirken greft hasarını azaltmaktadır.
 6. İstenildiği takdirde ve greft sayısı yeterli olduğu takdirde oldukça daha sık bir ekim gerçekleştirilebilir.
 7. Köklerin dışarıda bekleme süresi, bu yöntemle oldukça kısaltılabilir. Dolayısıyla greftlerin sağlığı ve yaşayabilme oranı daha da artar.
 8. Eş zamanlı ekim daha rahat yapılabilir. Bir saç kökü çıkartılıp hiç beklemeden ekilebilir.
 9. Dhi saç ekimi işleminde deriyi delerek ekim yapılır. Klasik FUE yönteminde ise, deri kesilerek ekim yapılır ve travma izi daha fazla görülür. Herkes hayatında en az 1 kere serum taktırmış ya da tahlil için kan vermiştir. İyileştikten sonra kolunuzda hiç iz gördünüz mü? Kalem yönteminin avantajını bu şekilde izah edebiliriz.
 10. Kanal yöntemine göre kanamayı azaltmak için adrenalin kullanımına göre ihtiyaç yoktur. Saçlı deriyi şişirmek için herhangi bir izotonik sıvı serum fizyolojik vermeye gerek yoktur.Bundan dolayı da saç ekimi sonrası şişlik nispeten daha az görülür. Dolayısı ile adrenalin kullanımına bağlı nekroz oluşumu gibi komplikasyonlar dhi saç ekimi uygulamasında hemen hemen hiç oluşmaz.
 11. Şok dökülme diğer yöntemlere göre nispeten daha az görülür. (Nedeni adrenalin kullanılmamasıdır)

Dhi Saç Ekimi Dezavantajları Nelerdir?

Dhi saç ekimi işleminde avantajlar olduğu gibi dezavantajları da vardır. Bu dezavantajları inceleyim

 1. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı, dhi saç ekimi çok yüksek düzeyde bir teknik bilgi gerektirir. Birçok püf noktaları vardır. Bu püf noktaları bilmeyen bir kimsenin yaptığı saç ekiminden sonra olumsuz sonuçlar ortaya çıkması yüksek bir ihtimaldir.
 2. Diğer saç ekim yöntemlerine göre maliyet açısından pahalıdır.
 3. Ekimi yapan tek bir doktor olmalıdır. Kanal yönteminde ise, sağdan soldan ve tepeden üç kişi greftleri yerleştirebilir. Kalem yönteminde ise ekimi yapan tek doktordur. Bir seansta ortalama 2000-2500 greftin üzerinde ekim yapılması doğru değildir.

Sık Sorulan Sorular

Şimdi bu konuda merak edilen sorulardan bir kısmını cevaplayalım.

Dhi Tekniği FUE’den dahamı iyidir?

Bu soruya kısaca evet diyebiliriz. Dhi yönteminin FUE ye göre birçok üstünlükleri vardır. Bunları aşağıda açıklayacağız. En önemli avantajları tıraşsız ekim yapma ve daha sık ekim yapılabilme imkanıdır.

DHI Saç Ekimi Ağrılı mıdır?

Saç ekimi öncesi lokal anestezi yapılır. Anestezi sonrasında ağrı duyulmayacaktır.

FUE mi DHİ mi?

Dr. Hakan Doğanay saç ekimine 2003 yılında Fut yöntemiyle başlamış, 2006-2009 yılları arasında FUE yöntemiyle devam etmiştir. 2009 yılından bu yana ise DHİ yöntemiyle ekim yapmaktadır. Bunun nedeni ise Dhi ile kişilerin mutlu olma yüzdesinin FUE ye göre daha yüksek olmasından dolayıdır.

Dhi Saç Ekiminde İyileşme Süresi Nedir?

Dhi ekimlerinde FUE’ye göre iyileşme süresi daha kısadır. Bunun nedeni ise Dhi yönteminde adrenalin kullanılmaz toplu olarak kanal açma işlemi yoktur ve yara daha çabuk iyileşir.

Choi Saç Ekimi Nedir?

Dhi yönteminin ta kendisidir. Bunu Dr.Choi ilk uyguladığından dolayı bu doktorun adıyla choi yöntemi olarak anılmaktadır.

Yararlandığımız Kaynaklar

 1. Hair Transplant 360 – Volume 3: Advances, Techniques, Business Development .Implanters In Hair Restoration . Dr. Jose Lorenzo  S.149
 2. Hwang S. A new device for depth controlled transplantation according to the graft. In: 22nd ISHRS Annual Scientific Meeting. Kuala Lumpur: ISHRS; 2014

4 thoughts on “Dhi Saç Ekimi”

 1. Hocam iyi günler dhi yi arastiriyirorum fue te gore çok mantıklı geldi, acaba bu yöntemde hic sac kesmeden ekim yapmak mümkün müdür, birde dhi yottemi fiyat bilgisi verebilir misiniz

  1. Merhabalar, saçların tamamını ya da kısmi olarak traşlamadan bu yöntemle ekim yapmak mümkündür. Ayrıca traşsız ekim isimli yazımızda bunun nasıl yapılabileceğini ayrıntılı olarak yazdık. Bizimle iletişime geçip resimlerinizi gönderdiğiniz takdirde, size olası bir traşsız işlem planı ve fiyatlar hakkında bilgi verebiliriz.

 2. Bana 2000-2600 greft sac ekimi gerekli oldugu soylendi sikilastirmak icin ben dhi yontemi ile ne kadar tutacagini ogrenmek istiyorum.kolay gelsin

  1. Merhabalar web sitesi üzerinden fiyat belirtmemiz yasal olarak mümkün değildir. Öncelikle bize iletişim sayfamız üzerinden fotoğraflarınızı gönderirseniz size fiyat hakkında yardımcı olabiliriz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir