doğal saç ekimi

Saç Çizgisi ve Doğal Saç Ekimi

Saç ekimi operasyonunun sonuç açısından en önemli aşamalarından birisi de hairline adı verilen saç çizgisi oluşturulmasıdır. Doğal saç ekimi için de en önemli değerlendirme faktörüdür. Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin en büyük endişesi ekilen saçların doğal görünümlü olup olmayacağıdır. Saç nakli operasyonunun doğal bir şekilde sonuçlanması, tamamen operasyonu gerçekleştirecek doktorun sanatsal hünerine bağlıdır. Ön çizginin doğru bir tasarımla belirlenmesi çıkacak olan saçların da doğal saç ekimi görüntüsü verecektir. Saç çizgisini belirlemedeki faktörlere bakacak olursak;

 • Kişinin yaşı ( hızlı bir saç dökülme döngüsü olanlarda erken yaşta yapılan saç ekimi doğru olmayabilir.)
 • Dökülme hız ve ailedeki saç kaybı hikayesi (baba, amca, ağabey dayı). Ailedeki saç dökülmesi hikayesi ileri yıllarda olacak saç dökülmesi ve hız hakkında önemli ipucu verir.
 • Yüz yapısı ve alın genişliği Yüz yapısıyla uyumlu bir çizgi doğal saç ekimi için önemli bir kriterdir.
 • Alınan ya da alınabilecek greft sayısı. Ense bölgesi, sakal ve vücut greftlerinin total kapasitesi belirlenmelidir. Saç dökülme hızına göre alınacak greft sayısı dengeli bir şekilde olmalıdır. İleri yıllarda olan saç dökülmesi için yedek saç rezervi hesaplanmalıdır.

Saç Çizgisi Tanımları

Saç çizgisi tasarımı yaparken klasikleşmiş bazı tanımları önceden bilmekte fayda vardır. Bu tanımları özet şekilde açıklayalım. Bu tanımları saç ekimi literatürüne sokan Dr. Shapiro’ya da teşekkürlerimizi sunarız.

 • Frontal hairline FHL Ön saç çizgisinin tümüne bu adı verebiliriz. Sakak ve favori bölgesi bileşkesine kadar sağdan sola kadar uzanan alana bu ismi verebiliriz.
 • Mid frontal Point MFP Sağ ve sol çizgilerin ortada birleşim yaptığı noktadır.
 • Mid Pupiller Point MPP Göz bebeğinden dikey olarak çizilen bir çizginin, ön çizgi ile birleştiği orta noktadır.
 • Transition zone (TZ): Geçiş Bölgesi: Ön çizginin en ön bölgesidir. 1-2 mm lik genişlikte düzensiz ve sadece tekil saç köklerinin olması gerektiği alan diyebiliriz. Bu alan nispeten daha seyrek olmalıdır. Mümkünse tekli greftlerin en ince olanları seçilmelidir.
 • Defined zone (DZ): Geçiş bölgesinin hemen arkasındaki 5-8 mm genişlikteki alandır. Bu bölge geçiş bölgesine göre daha yoğun olmalıdır. Bu bölgede yoğunluğun daha fazla görülmesin sağlamak için ikili greftler tercih edilir.
 • Frontal temporal angle (FTA): Ön saç çizgisi ile temporal hairline adı verilen favori bölgesinin birleşim yeridir. Her iki alan birleşim yerinden açı yaparak ayrılır.
 • The lateral hump (LH) or lateral fringe: Temporal hairline bölgesinden geriye doğru ,parietal bölge ( yan saçlı bölge) ile saçsız alan birleştiği bölgeye verilen isimdir.
 • Temporal points (TP): Temporal bölge dediğimiz favori bölgesindeki üçgenin dış kısmındaki açılanma yaptığı noktadır.
 • FT (Frontal Truft) Ön çizginin hemen arkasında geçiş bölgesini de içeren 2-3 cm çapındaki oval ya da yuvarlak alan. Bu alanın en yoğun bölge olması önerilir.. Çoğul köklerin en yoğun olması gereken bölgedir. Bu yoğunluğu koyu renkli saçlar için öneriyoruz. Beyaz renkli saçlarda aşırı yoğunluk doğal görüntüyü bozabilir
 • FHR ( Frontal Hairline Region): DF, TZ FTA’nın toplamlarını içeren alandır. Ön çizgiden içeri doğru ortalama 2-3 cm lik bir genişlik olan kısımdır diyebiliriz. Bu alana toplam olarak 1000-1200 greft rahatlıkla yeterli olacaktır. Çok yüksek derecede yoğunluk doku nekrozu riskini arttırır.
 • Epicant Cizgisi: Alt ve üst göz kapağı birleşim noktasından FTA dediğimiz frontotemporal birleşim noktasına çizlen dikey çizgidir.

Doğal Saç Ekimi ve Saç Çizgisi Nasıl Olmalı ?

Şu unutulmamalıdır ki, orta ileri derecede saçlarını kaybetmiş bir kişide asla 18 yaşındaki saçlarına kavuşacağı vaat edilemez. Saç ekimi için bir tür görsel illüzyon diyebiliriz. Anadan doğma saç sıklığına özellikle tek seanslık bir operasyonla ulaşılamaz. Bir saç ekiminde beklenilen asıl özellik doğal bir görüntüdür. Saç nakli yapıldığı, başka kişiler tarafından anlaşılmamalı, karşıdaki kişide saç ekimi yaptırmış algısı oluşmamalıdır. Doğal bir görüntüyü ön planda tutanlar, saç ekim merkezi ya da doktoru seçiminde de seçici olmalıdırlar. Hastanın saç dökülme hız ve oluşabilecek maksimum dökülme derecesi önceden öngörülmelidir. Burada hastanın yaşı en önemli faktördür.

İleri yaşlarda (40-50 yaş) birisine yapılan bir saç naklinde çizgi çok önde olmamalıdır. Çizgiyi aşağılara indirmek doğal görünümü bozar. Ayrıca favori ve şakak bölgesine yapılan uygulamalarda doğru bir tasarım gerektirir. Doğal olmayan “çim adam” görüntüsünün en önemli nedeni doğru bir saç çizgisi tasarımının yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca dökülme hızı, kişinin yaşı, donör kapasitesi hesaplanarak çizgi tasarımı yapılmalıdır. Hastalar genelde çizginin epeyce önde olmasını isterler. 18 yaşındaki dökülmemiş saçlı fotoğraflarını göstererek aslında bize istedikleri ön çizgi mesajını verirler. Dökülme hızı yüksek olan ve genç yaşta bir kimsede ilk planda görüntüden menun olabilir fakat dökülme devam ettikçe ikinci ya da üçüncü seanslar için gerekebilecek yeterli greft kalmayabilir. Sınırsız donör kaynağı olsaydı bu sorun olmazdı ve daha aşağı alanlarda çizim planlanabilirdi. Deneyimli bir doktor, toplam donör kapasitesi ve saçsız alanı hesaplar ve mantıklı bir orantı çerçevesinde saç çizgisi yüksekliğini ayarlar.

Doğal Saç Ekimi için Doğru bir çizgi tasarımı gerekir. Doğal bir görüntü nasıl sağlanır? En basit tabiriyle yaratılıştaki saç dizaynını taklit etmek, doğal bir görüntüyü oluşturmak için en basit yöntemdir.

Doğal Görünüm Kriterleri Nelerdir ?

 1. Ön hatlara ekilen greftlerin tekil greftler olmalıdır: Saç nakli operasyonunda ön hatlara ekilen greftlerin tamamı tekli greftlerden oluşmalıdır. Hatta mümkünse bu tekil greftler de en incelerinden seçilmelidir. Ense bölgesi yani donör bölge saçları, ön hatlardaki saçlara göre daha kalındır. Eğer kalın saçlar enseden alınıp ön hatta ekilirse bu doğallık açısından sıkıntı olabilir. Bunun için mümkün olan ince ve tekil greftler ön hatta ekilmelidir. İkili üçlü ya da daha çoğul greftlerin ön hatta ekilmesi doğru değildir. Kulak üstü ve ensenin alt bölgesindeki tekil greftler, nispeten diğer tekil greftlere göre daha incedir. Çizgi oluştururken bu ince kökleri kullanarak daha doğal bir görüntü elde etmek mümkündür. TZ denilen geçiş bölgesi, önden geriye doğru artan bir yoğunlukta olmalıdır. İlk sıralarda bulunan tekli gretlerin arkalarına çoğul greftler yerleştirilebilir. Ön saç çizgisi yoğunluğu santi metrekare için 25-30 greft yeterli olacaktır. Santi metrekareye çok yüksek yoğunlukta saç ekimi yapmak çok doğru değildir. Bu greftlerin sağ kalım oranını düşürür. En önde tek tük düzensiz ince ve tekli saç greftleri dağınık bir şekilde yerleştirilir. Bu doğal görüntüye katkıda bulunur. Dümdüz bir görüntü görüntü açısından hoş değildir.
 2. Yeterli ve Güçlü Donör Bölge: Total donör kapasite ölçümü yapılmalıdır. Kişiden sağlam ve güçlü bir şekilde ve dönör bölgenin görünümünü bozmadan kaç greft alınabilir? Ekim yapılacak alan kaç cm2 dir. Yani 1 cm2 YE KAÇ GREFT YERLEŞTİRECEKTİR. Norwood 6-7 gibi açıklığın fazla olduğu ve donör bölgenin yetersiz olduğu durumlarda doğal görünümü yakalamak zordur.
 3. Yoğunluk :Doğal bir görünüm için 1 santimetre kareye düşen greft miktarı en az 30-35 greft arasında olmalıdır. Daha seyrek bir görüntü doğallık açısından sıkıntı oluşturabilir. Ayrıca seyrek ya da boş bir alandan yoğun alana geçiş bölgelerinde dengeli bir geçiş olmalıdır. Geçiş alanlarında boşlu oluşursa bu durum doğal görünümü bozabilir.
 4. Doğru bir saç çizgisi tasarımı: Özellikle genç yaştaki kimseler daha düz bir çizgi beklentisi içerisindedirler. Çünkü yaşadıkları saç kaybını pek kabullenmek istemezler. Bu anlaşılabilir. Ama ileri yaşlarda, çizginin çok önden başlatılması doğru olmayacaktır. Özellikler hızlı bir dökülme süreci yaşayanlarda, baba ağabey gibi saç dökülme tipi aynı olan kişilerde dengeli ve dikkatli bir çizim yapmak gerekir. Özellikle genç yaştaki hastalarda, saç çizgisini önde tutmak için, hastaya ömür boyu Finasterid / Minoxil gibi ilaçların kullanılmasına zorlamayı doğru bulmuyoruz. Ayrıca düz bir çizgi olmamalıdır. Doğallığı sağlamak adına testere dişi gibi girinti çıkıntılar da doğal görünüme zarar vermektedir. En iyisi, hafif ve transparan girinti ve çıkıntılar ile daha doğal bir görüntü sağlamak mümkündür.

Ön Saç Çizgisinin Oluşturulması

Ön saç çizgisi oluşturulmasına, çizginin orta noktasını belirleyerek başlanır.

Orta Noktasının Tepiti ( MFP Tayini)

Orta nokta tespitinde iki çizgiden faydalanılır. Bunlar

 • Glabella çizgisi: Üst göz kapakları ve burun kanadı kökünden çizilen yatay bir çizgidir.
 • SEBL çizgisi ( Supra eyebwow line): Kaşların iç tarafının en üst noktasından çizilen yatay bir çizgidir.

Her iki çizgide orta nokta tespiti için kullanılabilir. İki çizgi arasında yaklaşık 1 cmlik bir fark vardır. Glabella çizgisi 1cm daha aşağıdadır.

Glabella çizgisinden yukarı doğur dik bir çizgi çizilir. yukarı dik olarak bir çizgi çizilir. Glabella noktasından yukarıya doğru 7 cm’lik bir çizgi çizilir. Bu 8 cm olarak çizilen nokta, oluşturulacak en alt noktadır. Bu noktanın adını yukarıda mid frontal point olarak açıklamıştık. Saçsız alanı geniş olan kişilerde 8 cm’lik noktadan başlamak doğru değildir. Çünkü orta ve tepe bölgeler için pek fazla greft kalmayabilir. Bu kişilerde bu çizgi 10 cm’ye kadar arttırmanın daha doğru olduğuna inanıyoruz. Eğer SEBL çizgisi baz alınacaksa bu sayılar 1 cm düşürülebilir.

saç çizgi orta noktası

Ön saç çizgisinin orta noktasını ayarlamada bir başka yol ise şöyledir. Burun kanadı hizasından yukarı doğru dikey ve kafatasının en üst noktasından yatay bir düzlem belirlenir. Yatay ve dikey düzlemlerin birleşim yerinden 45 derecelik açıya isabet eden noktayı işaretleriz. Bu noktayı Mid frontal nokta olarak tasarlayabiliriz. Bu şekilde ön çizgi orta noktası kolayca oluşturulabilir. Ön çizginin orta noktası SEBL baz alınacaksa 7-7,5 cm olarak düşünülebilir. Glabella çizgisi baz alınacaksa 8-8,5 cm arası bir mesafe işaretlenebilir. Bu mesafe çizgi tasarımında planlanabilecek en alt noktadır. Daha aşağı inmek doğru değildir.

Saç dökülme derecesi Norwood 6-7 gibi yüksek olan kişilerde çizginin orta noktasını belirlenen yüksekliklerden 1-2 cm daha yukarıda tutmak faydalı olacaktır. Ayrıca bu orta noktanın belirlenmesinde hastanın yüz yapısı, yaşı, saç dökülme hızı, kişinin beklentisi ve toplam donör kapasitesi gibi faktörlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Saç çizgisini aşırı derecede yüksek tutmak ise alın bölgesinde kellik görüntüsünü arttırır.

Saç Çizgisinin Eğimini Ayarlama

Ön saç çizgisi orta noktası, körfez bölgesi açı noktası ile eğim yaparak birleşir. Kontur dediğimiz bu eğim birkaç şekilde yapılabilir.

 • Yuvarlak Hemioval Çizgi

Çizgi tasarımı diğerlerine göre daha kolaydır. Temporal çizginin geriye doğru çekilip çekilmeyeceğinden emin olunamayan genç yaştaki kişilerde bize kolaylık sağlar. Alın kırışıklığı çizginin altında kalacak şekilde planlanır. Fakat diğer çizgi şekillerinde göre doğallık açısından dezavantajı vardır. Ön orta çizgi direk olarak körfez bölgesi birleşim noktası ile kavis verilerek birleştirilir.

doğal saç çizgisi
 • Alevlenmiş Çizgi

Doğal görünüm için en elverişli olan çizgidir. Yuvarlak olarak çizilen çizgi, körfez birleşim yeri ile birleştirilir. Epicant çizgisi körfez noktası ile birleştirilir. Körfez birleşiminden yaklaşık birleşim yerinden 1cm aşağı olacak olacak şekilde işaretlenir. Çizginin, birleşim noktası yaklaşık 1 cm aşağı kaydırılmış olur. Bu 1’cmlik fark bile yüzde belirli bir dolgunluk sağlar.

doğal görüntü
 • Düz yada hafif yuvarlak çizgi

Norwood 2-3 4 gibi saç çizgi tamamen kaybolmamış ve agresif dökülme hızı olmayan kişilerde çok doğal görüntüler oluşturmak mümkündür.

alına saç ekimi

Ön Çizginiz Körfez Bölgesi İle Birleşimi ( FTA Tayini)

FTA ‘yı daha önce ön saç çizgisi ile yan şakak bölgesinin birleşim yeri olarak tanımlamıştık. Burada bir açılanma oluşmaktadır. Açının üst tarafı ön çizgi birleşim yeri iken alt tarafı ise temporal çizginin başlangıç yeridir. Saç dökülmesinin devam etmesiyle beraber bu açı da geriye doğru hareket eder sonunda da kaybolabilir. Bu açının tamamen kaybolduğu bir kişide temporal çizgi ve açısı oluşturulurken bazı kriterler ön planda tutulmalıdır.

Lateral Epicanthus Çizgisi: Alt ve üst göz kapağının birleşim yerine epicanthus adı verilir. Buradan çizilen dikey bir çizgi mevcut olan ön çizgi ile birleştirilir. FTA dediğimiz birleşim açısını, epicanthus çizgisi ve temporal çizginin kesişim noktasında planlayabiliriz.

Ön saç çizgisi orta noktasından (MFP), FTA dediğimiz frontal temporal açıya doğru çizilen ön çizgi yukarıya doğru eğimli olmalıdır. Aşağı doğru eğimli olmamalıdır. Kadınlarda ise durum farklıdır. Kadınlardaki çizgi tasarımını ayrı bir yazımızda açıklayacağız. Tip 3-4 gibi saç dökülme derecesi düşük olanlarda, temporal çizgi tam olarak kaybolmadığından bunu yapabilmek daha kolaydır. İleri derecede saç dökülmelerinde ise temporal dolgunluk genellikle kaybolduğundan açı yerini tayin etmek daha zordur.

Ön Saç Çizgisinin Şekil ve Açısını Belirleme

Ön saç çizgisi belirlenirken 3 nokta esas alınır.

 • a) MFP
 • b) FTA
 • c) MPP

MFP ile FTA bir çizgi ile birleştirilir. MPP noktası, FTA ya doğru geriye doğru yapılan açılanmanın başlangıç noktasıdır. Bu açılanma yuvarlak ya da oval şekilde olabilir. İleri derece saç dökülmelerinde FTA ya doğru yaklaştıkça, iç bükey şeklinde açılanma oluşturmak daha doğrudur.

Hastalar genelde çizgiyi daha aşağıda tutmak isterler. Donör kapasitesi yetersiz olan kişilerde bu talebin gerçekleştirilmemesi daha doğru bir davranıştır. Çok hafif girinti ve çıkıntılarla hastanın beklentisine yakın bir çizgi oluşturmak da başka bir çözüm yoludur.

Başka bir hasta grubu da temporal saç çizgisinin ve açısının tam olarak keskinleştirilmesini isterler. Temporal bölgeye harcanacak greft sayısını iyi ayarlamak gerekir. BU kişinin toplam greft kapasitesi ve ekim yapılacak alanın genişliği ile alakalı olan bir durumdur

Saç Çizgisi Yönlerini Belirleme

Açı ve Yön Tayini

Ön greftlere tekli kökleri ekmek, yetmez aynı zamanda bu greftlerin belirli bir planlama dahilinde yerleştirilmesi gerekir. Ön saç çizgisi saçlarının çıkış açısı 15-20 derece arasında aşağıya bakacak şekilde yatık olmalıdır. Yönler ise sağa ya da sola doğru olabilir. Kişinin saçları tamamen dökülmemişse bize doğru açı ve yön açısından fikir verir. Ön bölgede tamamen saçlar yoksa, deneyimli bir doktor, kişinin yüz yapısı ve alın genişliğine göre doğru yönleri bulabilir. Ön çizginin tam bozulmadığı kimselerde be bek tüyleri olarak adlandırabileceğimiz saç tellerinin yönüne uygun şekilde sağa ya da sola doğru yön tayini yapılmalıdır. Uygulamalarımızda 6 ayrı yön tayini yön tayini yapılabileceğini gördük. Hatalı açı ve yönlerle yapılan bir ekim sonucunda doğal olmayan görüntünün oluşacağı aşikardır

 1. Yönler soldan sağa doğru gidiş gösterir. Orta bölgede yönler gittikçe paralelleşir. Sağ tarafın orta hattına kadar paralellik azalarak devam eder. Sağ yönden aşağı doğru dik olarak inerken orta bölgeye gelindiğinde sağa doğru kavis yapar.
 2. 1 numaralı yön tayinin tersi olarak düşünülebilir.
 3. Sağdan açılanma yaparak sol temporal birleşme yerine kadar devam eder. Yönler sağdan sola doğrudur.
 4. Sağ, sol ve orta hattın tamamında saçlar aşağı doğru dikey yönde iner.
 5. 3 numaralı yön şeklinin simetrik olarak tersini düşünebiliriz.
 6. Saçların yönü yelpaze şeklindedir. Sağ taraftakiler sağa, sol taraftakiler ise sola bakar. Ön hat saçları ise dikey olarak aşağı bakar.

Aşağıda 6 ayrı saç yönünü resimlere bakara daha iyi anlayabiliriz.

saç çizgisi yönleri

Temporal Nokta Ve Çizgisinin Oluşturulması

Temporal point denilen üçgenin açılanma yapığı nokta, saç dökülmesi devam eden kişilerde zamanla geriye doğru çekilebilir. İleri derecedeki saç dökülmelerinde tamamen kaybolabilir. TP noktasının geriye doğru çekilmesi, yüz açıklığını daha belirgin hale getirir, saç dökülmesi daha ney olarak ortaya çıkar. Saç ekimi öncesinde TP noktası ve temporal saç çizgisi oluşturulması da hedefleniyorsa, bu profesyonel bir tasarım gerektirir.

Temporal bölge saç dökülmesini Mayers sınıflandırması ile değişik evrelere ayırabiliriz. Mayers sınıflandırmasına göre

 1. Normal (N) Temporal çizgi normaldir dökülme yoktur.
 2. İncelme var (T) Temporal nokta belirgindir fakat bu bölgedeki saç kökleri incelmiştir.
 3. Paralellik (P) Temporal nokta kaybolmaya başlamıştır. Favori bölgesine doğru tempoal üçgen kaybolmaya başlar. Üçgen yerine daha düz ve paralel bir görünüm oluşur
 4. Ters Görüntü (R) Temporal üçgen yok olmuştur, hatta içbükey bir şekilde ters görünüm oluşur.

Evre 3 ün erken aşamalarında, yeniden temporal bölge noktası oluşturmaya genelde gerek yoktur. Sadece seyrelmiş bölgeleri sıklaştırmak yeterli olabilir. Evre 3 ün ileri safhalarında ve evre 4 te ise yeniden temporal nokta oluşturmak gerekebilir. Peki TP tamamen kaybolmuş bir kişide, yeniden bir temporal nokta nasıl oluşturulur şimdi buna bakalım.

Temporal üçgen noktasını belirlemek için iki çizim yapılır. Bunun için aşağıdaki resme bakabilirsiniz.

Birinci çizgi : Kulak memesi ucundan MFP adı verilen ön saç çizgisinin orta noktasına bir çizgi çizilir.

İkinci Çizgi: Burun uç noktasından başlayan, göz pupillası ortasından geçen bir çizgi çizilir.

Üçüncü Çizgi: Kulak memesi ucundan, MPP noktasına çizlen düz bir çizgidir.

Birinci ve ikinci çizgi, ya da ikinci ve üçüncü çizginin birleşim noktasını, temporal point (TP) olarak işaretleyebiliriz. BU noktalar saç dökülmesi olmayan birisinin, gençlik yıllarında olan Temporal üçgen noktasıdır diyebiliriz. Bu işaretlenen noktalar en agresif ve en uç olan noktalardır. Deneyimli bir saç doktoru, kişinin yaşı, donör kapasitesi ve dökülme hızına göre en uygun temporal üçgen noktasını kendisi rahatlıkla belirleyebilir.

Temporal bölgeye ekim yapılırken açılar neredeyse deriye yapışık olacak şekilde 5-10 derece arasında yatık olmalıdır. Ayrıca saç köklerinin yönü, kulak yönüne doğru ve aşağıya bakmalıdır.

temporal çizgi

Saç Köklerinin  Doğru Açıyla Ekilmesi :

Doğal saç ekimi oluşumu için en önemli faktörlerden birisidir. Saç ekiminde doğallık nasıl sağlanır sorusuna verebileceğimiz en basit cevap, kişide yaratılıştan olan saç dizaynı ve açılarını taklit ederek sağlanır desek doğru söylemiş oluruz. Saçları dökülmemiş birisinin 2-3 numaraya traş edilmiş ve tepeden çekilmiş bir fotoğrafına bakarak saç dizaynı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Saç açıların bakacak olursak

 1. Favori Bölgesi: 5-10 derecelik açılarla ekim yapılmalıdır. Kalem yöntemi burada bize oldukça yardımcı olur. Greft yerleştirilirken adeta deriye yapışık bir açıyla greft yerleştirilmelidir. Yönler ise daima aşağıya bakar. Ön yan bölgelerdeki saçların yönü ,aşağı doğru yelpaze şeklinde açılarak görüntü verirler.
 2. Şakak ve Ön saç Çizgisi Açıları: 10-20 derecelik açılarla ekim yapmak doğrudur. Daha dik açılar doğal görüntü vermez
 3. Orta ve daha Geri Bölgelerin Açıları: 25-35-45- 55 derece gibi kademe kademe açılar arttırılarak ekim yapılmalıdır.
 4. Verteks ( Crown Bölgesi ) Bu bölgenin açıları özel bir deneyim gerektirir. Örümcek ağı gibi bir isimlendirme yapmak mümkündür. Bu taç bölgesi her kişide değişik olacağı için bu bölgeye ekim yapmak deneyim ister.
crown vertex

Doğal Saç Ekimi için Saç Çizgisi Tasarımı:

Burada en önemli faktör olarak kişinin yüz yapısı olduğunu daha önce söylemiştik. Yüz yapısı geniş,dikey ya da yuvarlak olabilir. Alının uzun ya da kısa oluşuna göre çizgi seviyesi değiştirilebilir.

Yaş ve greft sayısı da oldukça önemlidir. Çizgiyi çok aşağıdan başlatmak ileride sorun olabilir. Dengeli bir saç çizimi doğal bir görüntü oluşturmada önemli rol oynar.

Ayrıca çizgi dümdüz bir çizgi olmaz. Bazı yapılan saç ekimlerinde ise doğal görüntü sağlayacağız diye testere ağzı gibi aşırı zigzaglı görüntüler de görmekteyiz. Bununla doğal bir görüntü sağlanacağını düşünmüyoruz. Düz olmayan hafif transparan dediğimiz çok küçük girinti çıkıntılar daha doğal bir görüntü oluşturur.

Saç tasarımı planlanırken bazı matematiksel hesaplar yapılabilir. Çene, burun ve saç çizgisi oranları, operasyonu yapan doktorun becerisine kalmıştır.

Şunu unutmayalım doğal saç ekimi işleminin FUE ya da FUT la bir ilgisi yoktur. Operasyonun türü ile doğallık birbirinden tamamen bağımsız bir durumdur.

DHİ Yöntemi ve Doğal Saç Ekimi

Kalem yöntemi olarak adlandırılan dhi saç ekimi ile doğal görüntüleri yakalamak daha kolaydır. Dhi yöntemiyle istenilen açılar daha kolay oluşturulabilir. En doğal saç ekimi kalem yöntemiyle çok daha kolay oluşturulabilir. Çok ince uçlarla çalışıldığı için saç diplerinde kabarık ya da çukur izler oluşmaz. Daha sık ekim yapma imkânı olduğu için daha doğal bir görüntü oluşur.

Kanal yöntemi ile ekim yapılıyorsa, önce DZ da kanallar açmak ve açılan kanallar saç köklerini yerleştirmek, daha sonra TZ bölgesine ekim yapmak doğru bir saç çizgisi oluşturma yönünden bize avantaj sağlayabilir. Önce daha kolay olan bölgeden başlamak, daha hassas bölge olan TZ bölgesine kanal açıp greftleri yerleştirmek doktora bir avantaj sağlayabilir. Bu şekilde TZ bölgesinde düzensiz bir şekilde kanal açmak ve saç köklerini yerleştirmek daha kolay olacaktır. Dhi saç ekiminde bu yönteme genelde gerek kalmaz.

Doğal Bir Saç Ekiminin Özeti

İlk oluşturacağınız saç çizgisini bir kalem ile işaretleyin.

Yukarıda yazımızda açıkladığımız şekilde MFP , MPP ve FTA noktalarını işaretleyin.

TZ denilen geçiş bölgesini oluşturmak için önce MFp yi MPP’ye daha sonra da hafifçe bir eğri çizerek FTA ya bağlayın.

Daha sonra sağ ve sol alanın simetrisini ayarlayın. Simetriyi ayarlamak için, aynadan ya da kamera merceğinden bakarak asimetri varsa bunu rahatlıkla ayarlayabiliriz. MFP noktasından çizilen yatay bir çizgi ya da kalem gibi bir alet ile olabilecek asimetriyi rahatlıkla tespit edebiliriz. Saç simetrisi için aşırıya kaçmamak gerekir. Yaratılıştan olan çizgide sağ ve sol arasına hafifte olsa asimetri vardır.

Toplam donör kapasite ile, ekim yapılacak bölgenin genişliğini oranlamak gerekir. Çizgiyi iyice aşağıda tuttuğumuzda orta ve arka bölgeler doldurulabilecek mi ? Bunun planlaması, çizim oluşturulurken doktor tarafından dikkatlice yapılmalıdır.

Hastanın çizgi tasarımı konusundaki istekleri dikkate alınmalıdır. İstekler makul derecedeyse, çizgi oluşturulurken bu doğrultuda tasarım yapılmalıdır. Hastanın yanında yakınları varsa onların görüşü de dikkate alınmalıdır.

Dr. Hakan Doğanay, Türkiye’de ve dünyada özellikle doğal saç ekimi sonuçlarıyla ön plana çıkmıştır. Doğal sonuçlarımızı sosyal paylaşım sitelerimizden takip edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Ön Saç çizgisi nedir?

Saçın ön tarafında bulunan 0,5 cm derinlikte olan sağ köşeden sol köşeye kadar olan düzlemsel şekildeki saç köklerinin oluşturduğu görüntüye ön saç çizgisi adı verilir.

Yan Saç Çizgisi Nedir?

Temporal bölge dediğimiz alanda, ön saçların kesişim noktasından favori bölgesine doğru uzanan üçgen görüntüsü bulunan alana verilen isimdir. Ön saç ve yan saçların totaline ise saç çizgisi adı verilir.

Saç ekimi doğal görünür mü ?

Doğru bir çizgi tasarımı, saç kökü yönlerinin doğru şekilde yerleştirilmesi ve tamamen tekli greftlerden oluşan bir çizgi oluşturulması doğal görünümün temel özelliklerindendir.

Alın çizgisi nasıl belirleniyor?

Alın çizgisinin belirlenmesi uzmanlık gerektiren bir durumdur. Kişinin yaş, dökülme hız, toplamda bulunun saç rezervi gibi faktörler alın çizgisinin hangi seviyeden başlaması gerektiği hakkında bize önemli bilgiler verir.

Kaynaklar

 1. Hair transplantation in patients with hair loss or scar deformity in the side hairline after midface lifting surgery. Jeffrey S. Epstein and Gorana Kuka Epstein. Hair Transplant Forum International September 2018, 28 (5) 184-187; DOI: https://doi.org/10.33589/28.5.0184 https://www.ishrs-htforum.org/content/28/5/184

2 thoughts on “Saç Çizgisi ve Doğal Saç Ekimi”

 1. Saçın yıkaması 4. Ayda nasıl olmalı öne doğru yavaş bir şekilde yıkıyorum normal yıkamaya ne zaman geçilir

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top